Lịch Ngày Tốt tháng 06 năm 2021

Lịch Vạn niên


Ngày tốt năm 2021 theo từng tháng

NGÀY

NGÀY TỐT TRONG THÁNG 06/2021

Lịch Dương
1
Tháng 06

Lịch Âm
21
Tháng 04

Ngày Trung Bình

Thứ Ba Ngày 1/06/2021 nhằm Ngày 21/04/2021 Âm lịch
Ngày Canh Thìn, Tháng Quý Tỵ, Năm Tân Sửu
Ngày Tư Mệnh Hoàng Đạo - Trực Bế
Giờ tốt trong ngày: 3h-5h | 7h-9h | 9h-11h | 15h-17h | 17h-19h | 21h-23h
Trung Bình Không tốt cũng không xấu, chỉ nên làm những việc thường ngày
Xem chi tiết

Lịch Dương
2
Tháng 06

Lịch Âm
22
Tháng 04

Ngày Dưới Trung Bình

Thứ Tư Ngày 2/06/2021 nhằm Ngày 22/04/2021 Âm lịch
Ngày Tân Tỵ, Tháng Quý Tỵ, Năm Tân Sửu
Ngày Câu Trần Hắc Đạo - Trực Kiến
Giờ tốt trong ngày: 1h-3h | 7h-9h | 11h-13h | 13h-15h | 19h-21h | 21h-23h
Dưới Trung Bình Phần xấu nhiều hơn phần tốt, nên hạn chế làm những việc quan trọng
Xem chi tiết

Lịch Dương
3
Tháng 06

Lịch Âm
23
Tháng 04

Ngày Tốt Trên Trung Bình

Thứ Năm Ngày 3/06/2021 nhằm Ngày 23/04/2021 Âm lịch
Ngày Nhâm Ngọ, Tháng Quý Tỵ, Năm Tân Sửu
Ngày Thanh Long Hoàng Đạo - Trực Trừ
Giờ tốt trong ngày: 23h-1h | 1h-3h | 5h-7h | 11h-13h | 15h-17h | 17h-19h
Trên Trung Bình Chỉ nên làm những việc ít quan trọng, những việc quan trong nên chọn ngày khác
Xem chi tiết

Lịch Dương
4
Tháng 06

Lịch Âm
24
Tháng 04

Ngày Trung Bình

Thứ Sáu Ngày 4/06/2021 nhằm Ngày 24/04/2021 Âm lịch
Ngày Quý Mùi, Tháng Quý Tỵ, Năm Tân Sửu
Ngày Minh Đường Hoàng Đạo - Trực Mãn
Giờ tốt trong ngày: 3h-5h | 5h-7h | 9h-11h | 15h-17h | 19h-21h | 21h-23h
Trung Bình Không tốt cũng không xấu, chỉ nên làm những việc thường ngày
Xem chi tiết

Lịch Dương
5
Tháng 06

Lịch Âm
25
Tháng 04

Ngày Rất Xấu

Thứ Bảy Ngày 5/06/2021 nhằm Ngày 25/04/2021 Âm lịch
Ngày Giáp Thân, Tháng Quý Tỵ, Năm Tân Sửu
Ngày Thiên Hình Hắc Đạo - Trực Bình
Giờ tốt trong ngày: 23h-1h | 1h-3h | 7h-9h | 9h-11h | 13h-15h | 19h-21h
Rất Xấu Chỉ nên thực hiện các công việc hàng ngày. Những việc quan trọng dù lớn dù nhỏ nên chọn ngày tốt hơn để làm
Xem chi tiết

Lịch Dương
6
Tháng 06

Lịch Âm
26
Tháng 04

Ngày Tương đối Tốt

Chủ Nhật Ngày 6/06/2021 nhằm Ngày 26/04/2021 Âm lịch
Ngày Ất Dậu, Tháng Quý Tỵ, Năm Tân Sửu
Ngày Chu Tức Hắc Đạo - Trực Bình
Giờ tốt trong ngày: 23h-1h | 3h-5h | 5h-7h | 11h-13h | 13h-15h | 17h-19h
Tương đối Tốt Mọi việc tương đối tốt lành, có thể làm những việc quan trọng nếu không thể chờ ngày tốt hơn
Xem chi tiết

Lịch Dương
7
Tháng 06

Lịch Âm
27
Tháng 04

Ngày Tốt Trên Trung Bình

Thứ Hai Ngày 7/06/2021 nhằm Ngày 27/04/2021 Âm lịch
Ngày Bính Tuất, Tháng Quý Tỵ, Năm Tân Sửu
Ngày Kim Qũy Hoàng Đạo - Trực Định
Giờ tốt trong ngày: 3h-5h | 7h-9h | 9h-11h | 15h-17h | 17h-19h | 21h-23h
Trên Trung Bình Chỉ nên làm những việc ít quan trọng, những việc quan trong nên chọn ngày khác
Xem chi tiết

Lịch Dương
8
Tháng 06

Lịch Âm
28
Tháng 04

Ngày Tương đối Tốt

Thứ Ba Ngày 8/06/2021 nhằm Ngày 28/04/2021 Âm lịch
Ngày Đinh Hợi, Tháng Quý Tỵ, Năm Tân Sửu
Ngày Kim Đường Hoàng Đạo - Trực Chấp
Giờ tốt trong ngày: 1h-3h | 7h-9h | 11h-13h | 13h-15h | 19h-21h | 21h-23h
Tương đối Tốt Mọi việc tương đối tốt lành, có thể làm những việc quan trọng nếu không thể chờ ngày tốt hơn
Xem chi tiết

Lịch Dương
9
Tháng 06

Lịch Âm
29
Tháng 04

Ngày Dưới Trung Bình

Thứ Tư Ngày 9/06/2021 nhằm Ngày 29/04/2021 Âm lịch
Ngày Mậu Tý, Tháng Quý Tỵ, Năm Tân Sửu
Ngày Bạch Hổ Hắc Đạo - Trực Phá
Giờ tốt trong ngày: 23h-1h | 1h-3h | 5h-7h | 11h-13h | 15h-17h | 17h-19h
Dưới Trung Bình Phần xấu nhiều hơn phần tốt, nên hạn chế làm những việc quan trọng
Xem chi tiết

Lịch Dương
10
Tháng 06

Lịch Âm
01
Tháng 05

Ngày Tương đối Tốt

Thứ Năm Ngày 10/06/2021 nhằm Ngày 01/05/2021 Âm lịch
Ngày Kỷ Sửu, Tháng Giáp Ngọ, Năm Tân Sửu
Ngày Kim Đường Hoàng Đạo - Trực Nguy
Giờ tốt trong ngày: 3h-5h | 5h-7h | 9h-11h | 15h-17h | 19h-21h | 21h-23h
Tương đối Tốt Mọi việc tương đối tốt lành, có thể làm những việc quan trọng nếu không thể chờ ngày tốt hơn
Xem chi tiết

Lịch Dương
11
Tháng 06

Lịch Âm
02
Tháng 05

Ngày Dưới Trung Bình

Thứ Sáu Ngày 11/06/2021 nhằm Ngày 02/05/2021 Âm lịch
Ngày Canh Dần, Tháng Giáp Ngọ, Năm Tân Sửu
Ngày Bạch Hổ Hắc Đạo - Trực Thành
Giờ tốt trong ngày: 23h-1h | 1h-3h | 7h-9h | 9h-11h | 13h-15h | 19h-21h
Dưới Trung Bình Phần xấu nhiều hơn phần tốt, nên hạn chế làm những việc quan trọng
Xem chi tiết

Lịch Dương
12
Tháng 06

Lịch Âm
03
Tháng 05

Ngày Tốt Trên Trung Bình

Thứ Bảy Ngày 12/06/2021 nhằm Ngày 03/05/2021 Âm lịch
Ngày Tân Mão, Tháng Giáp Ngọ, Năm Tân Sửu
Ngày Ngọc Đường Hoàng Đạo - Trực Thu
Giờ tốt trong ngày: 23h-1h | 3h-5h | 5h-7h | 13h-15h | 11h-13h | 17h-19h
Trên Trung Bình Chỉ nên làm những việc ít quan trọng, những việc quan trong nên chọn ngày khác
Xem chi tiết

Lịch Dương
13
Tháng 06

Lịch Âm
04
Tháng 05

Ngày Tương đối Xấu

Chủ Nhật Ngày 13/06/2021 nhằm Ngày 04/05/2021 Âm lịch
Ngày Nhâm Thìn, Tháng Giáp Ngọ, Năm Tân Sửu
Ngày Thiên Lao Hắc Đạo - Trực Khai
Giờ tốt trong ngày: 3h-5h | 7h-9h | 9h-11h | 15h-17h | 17h-19h | 21h-23h
Tương đối Xấu Không nên làm việc gì quan trọng vào ngày này, nên hạn chế mọi việc
Xem chi tiết

Lịch Dương
14
Tháng 06

Lịch Âm
05
Tháng 05

Ngày Rất Xấu

Thứ Hai Ngày 14/06/2021 nhằm Ngày 05/05/2021 Âm lịch
Ngày Quý Tỵ, Tháng Giáp Ngọ, Năm Tân Sửu
Ngày Nguyên Vũ Hắc Đạo - Trực Bế
Giờ tốt trong ngày: 1h-3h | 7h-9h | 11h-13h | 13h-15h | 19h-21h | 21h-23h
Rất Xấu Chỉ nên thực hiện các công việc hàng ngày. Những việc quan trọng dù lớn dù nhỏ nên chọn ngày tốt hơn để làm
Xem chi tiết

Lịch Dương
15
Tháng 06

Lịch Âm
06
Tháng 05

Ngày Tốt Trên Trung Bình

Thứ Ba Ngày 15/06/2021 nhằm Ngày 06/05/2021 Âm lịch
Ngày Giáp Ngọ, Tháng Giáp Ngọ, Năm Tân Sửu
Ngày Tư Mệnh Hoàng Đạo - Trực Kiến
Giờ tốt trong ngày: 23h-1h | 1h-3h | 5h-7h | 11h-13h | 15h-17h | 17h-19h
Trên Trung Bình Chỉ nên làm những việc ít quan trọng, những việc quan trong nên chọn ngày khác
Xem chi tiết

Lịch Dương
16
Tháng 06

Lịch Âm
07
Tháng 05

Ngày Tốt Trên Trung Bình

Thứ Tư Ngày 16/06/2021 nhằm Ngày 07/05/2021 Âm lịch
Ngày Ất Mùi, Tháng Giáp Ngọ, Năm Tân Sửu
Ngày Câu Trần Hắc Đạo - Trực Trừ
Giờ tốt trong ngày: 3h-5h | 5h-7h | 9h-11h | 15h-17h | 19h-21h | 21h-23h
Trên Trung Bình Chỉ nên làm những việc ít quan trọng, những việc quan trong nên chọn ngày khác
Xem chi tiết

Lịch Dương
17
Tháng 06

Lịch Âm
08
Tháng 05

Ngày Tương đối Tốt

Thứ Năm Ngày 17/06/2021 nhằm Ngày 08/05/2021 Âm lịch
Ngày Bính Thân, Tháng Giáp Ngọ, Năm Tân Sửu
Ngày Thanh Long Hoàng Đạo - Trực Mãn
Giờ tốt trong ngày: 23h-1h | 1h-3h | 7h-9h | 9h-11h | 13h-15h | 19h-21h
Tương đối Tốt Mọi việc tương đối tốt lành, có thể làm những việc quan trọng nếu không thể chờ ngày tốt hơn
Xem chi tiết

Lịch Dương
18
Tháng 06

Lịch Âm
09
Tháng 05

Ngày Rất Tốt

Thứ Sáu Ngày 18/06/2021 nhằm Ngày 09/05/2021 Âm lịch
Ngày Đinh Dậu, Tháng Giáp Ngọ, Năm Tân Sửu
Ngày Minh Đường Hoàng Đạo - Trực Bình
Giờ tốt trong ngày: 23h-1h | 3h-5h | 5h-7h | 11h-13h | 13h-15h | 17h-19h
Rất Tốt Nên triển các công việc quan trọng như động thổ, cưới hỏi, ký kết hợp đồng, xuất hành, hội họp, nhận chức, sửa chữa nhà cửa...
Xem chi tiết

Lịch Dương
19
Tháng 06

Lịch Âm
10
Tháng 05

Ngày Tốt Trên Trung Bình

Thứ Bảy Ngày 19/06/2021 nhằm Ngày 10/05/2021 Âm lịch
Ngày Mậu Tuất, Tháng Giáp Ngọ, Năm Tân Sửu
Ngày Thiên Hình Hắc Đạo - Trực Định
Giờ tốt trong ngày: 3h-5h | 7h-9h | 9h-11h | 15h-17h | 17h-19h | 21h-23h
Trên Trung Bình Chỉ nên làm những việc ít quan trọng, những việc quan trong nên chọn ngày khác
Xem chi tiết

Lịch Dương
20
Tháng 06

Lịch Âm
11
Tháng 05

Ngày Dưới Trung Bình

Chủ Nhật Ngày 20/06/2021 nhằm Ngày 11/05/2021 Âm lịch
Ngày Kỷ Hợi, Tháng Giáp Ngọ, Năm Tân Sửu
Ngày Chu Tức Hắc Đạo - Trực Chấp
Giờ tốt trong ngày: 1h-3h | 7h-9h | 11h-13h | 13h-15h | 19h-21h | 21h-23h
Dưới Trung Bình Phần xấu nhiều hơn phần tốt, nên hạn chế làm những việc quan trọng
Xem chi tiết

Lịch Dương
21
Tháng 06

Lịch Âm
12
Tháng 05

Ngày Tương đối Xấu

Thứ Hai Ngày 21/06/2021 nhằm Ngày 12/05/2021 Âm lịch
Ngày Canh Tý, Tháng Giáp Ngọ, Năm Tân Sửu
Ngày Kim Qũy Hoàng Đạo - Trực Phá
Giờ tốt trong ngày: 23h-1h | 1h-3h | 5h-7h | 11h-13h | 15h-17h | 17h-19h
Tương đối Xấu Không nên làm việc gì quan trọng vào ngày này, nên hạn chế mọi việc
Xem chi tiết

Lịch Dương
22
Tháng 06

Lịch Âm
13
Tháng 05

Ngày Tương đối Tốt

Thứ Ba Ngày 22/06/2021 nhằm Ngày 13/05/2021 Âm lịch
Ngày Tân Sửu, Tháng Giáp Ngọ, Năm Tân Sửu
Ngày Kim Đường Hoàng Đạo - Trực Nguy
Giờ tốt trong ngày: 3h-5h | 5h-7h | 9h-11h | 15h-17h | 19h-21h | 21h-23h
Tương đối Tốt Mọi việc tương đối tốt lành, có thể làm những việc quan trọng nếu không thể chờ ngày tốt hơn
Xem chi tiết

Lịch Dương
23
Tháng 06

Lịch Âm
14
Tháng 05

Ngày Trung Bình

Thứ Tư Ngày 23/06/2021 nhằm Ngày 14/05/2021 Âm lịch
Ngày Nhâm Dần, Tháng Giáp Ngọ, Năm Tân Sửu
Ngày Bạch Hổ Hắc Đạo - Trực Thành
Giờ tốt trong ngày: 23h-1h | 1h-3h | 7h-9h | 9h-11h | 13h-15h | 19h-21h
Trung Bình Không tốt cũng không xấu, chỉ nên làm những việc thường ngày
Xem chi tiết

Lịch Dương
24
Tháng 06

Lịch Âm
15
Tháng 05

Ngày Tốt Trên Trung Bình

Thứ Năm Ngày 24/06/2021 nhằm Ngày 15/05/2021 Âm lịch
Ngày Quý Mão, Tháng Giáp Ngọ, Năm Tân Sửu
Ngày Ngọc Đường Hoàng Đạo - Trực Thu
Giờ tốt trong ngày: 23h-1h | 3h-5h | 5h-7h | 13h-15h | 11h-13h | 17h-19h
Trên Trung Bình Chỉ nên làm những việc ít quan trọng, những việc quan trong nên chọn ngày khác
Xem chi tiết

Lịch Dương
25
Tháng 06

Lịch Âm
16
Tháng 05

Ngày Dưới Trung Bình

Thứ Sáu Ngày 25/06/2021 nhằm Ngày 16/05/2021 Âm lịch
Ngày Giáp Thìn, Tháng Giáp Ngọ, Năm Tân Sửu
Ngày Thiên Lao Hắc Đạo - Trực Khai
Giờ tốt trong ngày: 3h-5h | 7h-9h | 9h-11h | 15h-17h | 17h-19h | 21h-23h
Dưới Trung Bình Phần xấu nhiều hơn phần tốt, nên hạn chế làm những việc quan trọng
Xem chi tiết

Lịch Dương
26
Tháng 06

Lịch Âm
17
Tháng 05

Ngày Dưới Trung Bình

Thứ Bảy Ngày 26/06/2021 nhằm Ngày 17/05/2021 Âm lịch
Ngày Ất Tỵ, Tháng Giáp Ngọ, Năm Tân Sửu
Ngày Nguyên Vũ Hắc Đạo - Trực Bế
Giờ tốt trong ngày: 1h-3h | 7h-9h | 11h-13h | 13h-15h | 19h-21h | 21h-23h
Dưới Trung Bình Phần xấu nhiều hơn phần tốt, nên hạn chế làm những việc quan trọng
Xem chi tiết

Lịch Dương
27
Tháng 06

Lịch Âm
18
Tháng 05

Ngày Tốt Trên Trung Bình

Chủ Nhật Ngày 27/06/2021 nhằm Ngày 18/05/2021 Âm lịch
Ngày Bính Ngọ, Tháng Giáp Ngọ, Năm Tân Sửu
Ngày Tư Mệnh Hoàng Đạo - Trực Kiến
Giờ tốt trong ngày: 23h-1h | 1h-3h | 5h-7h | 11h-13h | 15h-17h | 17h-19h
Trên Trung Bình Chỉ nên làm những việc ít quan trọng, những việc quan trong nên chọn ngày khác
Xem chi tiết

Lịch Dương
28
Tháng 06

Lịch Âm
19
Tháng 05

Ngày Trung Bình

Thứ Hai Ngày 28/06/2021 nhằm Ngày 19/05/2021 Âm lịch
Ngày Đinh Mùi, Tháng Giáp Ngọ, Năm Tân Sửu
Ngày Câu Trần Hắc Đạo - Trực Trừ
Giờ tốt trong ngày: 3h-5h | 5h-7h | 9h-11h | 15h-17h | 19h-21h | 21h-23h
Trung Bình Không tốt cũng không xấu, chỉ nên làm những việc thường ngày
Xem chi tiết

Lịch Dương
29
Tháng 06

Lịch Âm
20
Tháng 05

Ngày Tương đối Tốt

Thứ Ba Ngày 29/06/2021 nhằm Ngày 20/05/2021 Âm lịch
Ngày Mậu Thân, Tháng Giáp Ngọ, Năm Tân Sửu
Ngày Thanh Long Hoàng Đạo - Trực Mãn
Giờ tốt trong ngày: 23h-1h | 1h-3h | 7h-9h | 9h-11h | 13h-15h | 19h-21h
Tương đối Tốt Mọi việc tương đối tốt lành, có thể làm những việc quan trọng nếu không thể chờ ngày tốt hơn
Xem chi tiết

Lịch Dương
30
Tháng 06

Lịch Âm
21
Tháng 05

Ngày Rất Tốt

Thứ Tư Ngày 30/06/2021 nhằm Ngày 21/05/2021 Âm lịch
Ngày Kỷ Dậu, Tháng Giáp Ngọ, Năm Tân Sửu
Ngày Minh Đường Hoàng Đạo - Trực Bình
Giờ tốt trong ngày: 23h-1h | 3h-5h | 5h-7h | 11h-13h | 13h-15h | 17h-19h
Rất Tốt Nên triển các công việc quan trọng như động thổ, cưới hỏi, ký kết hợp đồng, xuất hành, hội họp, nhận chức, sửa chữa nhà cửa...
Xem chi tiết

Lịch Vạn niên


Ngày tốt năm 2021 theo từng tháng