Lịch Ngày Tốt tháng 6 năm 2020

Lịch Vạn niên


Ngày tốt năm 2020 theo từng tháng

Lịch Dương
1
Tháng 06

Lịch Âm
10
Tháng 04

Ngày Rất Tốt

Thứ Hai Ngày 1/06/2020 nhằm Ngày 10/04/2020 Âm lịch
Ngày Ất Hợi, Tháng Tân Tỵ, Năm Canh Tý
Ngày Kim Đường Hoàng Đạo - Trực Phá
Giờ tốt trong ngày: 1h-3h | 7h-9h | 11h-13h | 13h-15h | 19h-21h | 21h-23h
Rất Tốt Nên triển các công việc quan trọng như động thổ, cưới hỏi, ký kết hợp đồng, xuất hành, hội họp, nhận chức, sửa chữa nhà cửa...

Lịch Dương
2
Tháng 06

Lịch Âm
11
Tháng 04

Ngày Rất Xấu

Thứ Ba Ngày 2/06/2020 nhằm Ngày 11/04/2020 Âm lịch
Ngày Bính Tý, Tháng Tân Tỵ, Năm Canh Tý
Ngày Bạch Hổ Hắc Đạo - Trực Nguy
Giờ tốt trong ngày: 23h-1h | 1h-3h | 5h-7h | 11h-13h | 15h-17h | 17h-19h
Rất Xấu Chỉ nên thực hiện các công việc hàng ngày. Những việc quan trọng dù lớn dù nhỏ nên chọn ngày tốt hơn để làm

Lịch Dương
3
Tháng 06

Lịch Âm
12
Tháng 04

Ngày Cực Tốt

Thứ Tư Ngày 3/06/2020 nhằm Ngày 12/04/2020 Âm lịch
Ngày Đinh Sửu, Tháng Tân Tỵ, Năm Canh Tý
Ngày Ngọc Đường Hoàng Đạo - Trực Thành
Giờ tốt trong ngày: 3h-5h | 5h-7h | 9h-11h | 15h-17h | 19h-21h | 21h-23h
Cực Tốt Mọi việc điều tốt lành, thuận buồm xui gió, không nên bỏ lở cơ hội

Lịch Dương
4
Tháng 06

Lịch Âm
13
Tháng 04

Ngày Cực Xấu

Thứ Năm Ngày 4/06/2020 nhằm Ngày 13/04/2020 Âm lịch
Ngày Mậu Dần, Tháng Tân Tỵ, Năm Canh Tý
Ngày Thiên Lao Hắc Đạo - Trực Thu
Giờ tốt trong ngày: 23h-1h | 1h-3h | 7h-9h | 9h-11h | 13h-15h | 19h-21h
Cực Xấu Chỉ nên thực hiện các công việc hàng ngày. Tuyệt đối không nên làm bất cứ chuyện gì vào ngày này

Lịch Dương
5
Tháng 06

Lịch Âm
14
Tháng 04

Ngày Rất Xấu

Thứ Sáu Ngày 5/06/2020 nhằm Ngày 14/04/2020 Âm lịch
Ngày Kỷ Mão, Tháng Tân Tỵ, Năm Canh Tý
Ngày Nguyên Vũ Hắc Đạo - Trực Thu
Giờ tốt trong ngày: 23h-1h | 3h-5h | 5h-7h | 13h-15h | 11h-13h | 17h-19h
Rất Xấu Chỉ nên thực hiện các công việc hàng ngày. Những việc quan trọng dù lớn dù nhỏ nên chọn ngày tốt hơn để làm

Lịch Dương
6
Tháng 06

Lịch Âm
15
Tháng 04

Ngày Tốt Trên Trung Bình

Thứ Bảy Ngày 6/06/2020 nhằm Ngày 15/04/2020 Âm lịch
Ngày Canh Thìn, Tháng Tân Tỵ, Năm Canh Tý
Ngày Tư Mệnh Hoàng Đạo - Trực Khai
Giờ tốt trong ngày: 3h-5h | 7h-9h | 9h-11h | 15h-17h | 17h-19h | 21h-23h
Trên Trung Bình Chỉ nên làm những việc ít quan trọng, những việc quan trong nên chọn ngày khác

Lịch Dương
7
Tháng 06

Lịch Âm
16
Tháng 04

Ngày Rất Xấu

Chủ Nhật Ngày 7/06/2020 nhằm Ngày 16/04/2020 Âm lịch
Ngày Tân Tỵ, Tháng Tân Tỵ, Năm Canh Tý
Ngày Câu Trần Hắc Đạo - Trực Bế
Giờ tốt trong ngày: 1h-3h | 7h-9h | 11h-13h | 13h-15h | 19h-21h | 21h-23h
Rất Xấu Chỉ nên thực hiện các công việc hàng ngày. Những việc quan trọng dù lớn dù nhỏ nên chọn ngày tốt hơn để làm

Lịch Dương
8
Tháng 06

Lịch Âm
17
Tháng 04

Ngày Tốt Trên Trung Bình

Thứ Hai Ngày 8/06/2020 nhằm Ngày 17/04/2020 Âm lịch
Ngày Nhâm Ngọ, Tháng Tân Tỵ, Năm Canh Tý
Ngày Thanh Long Hoàng Đạo - Trực Kiến
Giờ tốt trong ngày: 23h-1h | 1h-3h | 5h-7h | 11h-13h | 15h-17h | 17h-19h
Trên Trung Bình Chỉ nên làm những việc ít quan trọng, những việc quan trong nên chọn ngày khác

Lịch Dương
9
Tháng 06

Lịch Âm
18
Tháng 04

Ngày Tốt Trên Trung Bình

Thứ Ba Ngày 9/06/2020 nhằm Ngày 18/04/2020 Âm lịch
Ngày Quý Mùi, Tháng Tân Tỵ, Năm Canh Tý
Ngày Minh Đường Hoàng Đạo - Trực Trừ
Giờ tốt trong ngày: 3h-5h | 5h-7h | 9h-11h | 15h-17h | 19h-21h | 21h-23h
Trên Trung Bình Chỉ nên làm những việc ít quan trọng, những việc quan trong nên chọn ngày khác

Lịch Dương
10
Tháng 06

Lịch Âm
19
Tháng 04

Ngày Dưới Trung Bình

Thứ Tư Ngày 10/06/2020 nhằm Ngày 19/04/2020 Âm lịch
Ngày Giáp Thân, Tháng Tân Tỵ, Năm Canh Tý
Ngày Thiên Hình Hắc Đạo - Trực Mãn
Giờ tốt trong ngày: 23h-1h | 1h-3h | 7h-9h | 9h-11h | 13h-15h | 19h-21h
Dưới Trung Bình Phần xấu nhiều hơn phần tốt, nên hạn chế làm những việc quan trọng

Lịch Dương
11
Tháng 06

Lịch Âm
20
Tháng 04

Ngày Tương đối Tốt

Thứ Năm Ngày 11/06/2020 nhằm Ngày 20/04/2020 Âm lịch
Ngày Ất Dậu, Tháng Tân Tỵ, Năm Canh Tý
Ngày Chu Tức Hắc Đạo - Trực Bình
Giờ tốt trong ngày: 23h-1h | 3h-5h | 5h-7h | 11h-13h | 13h-15h | 17h-19h
Tương đối Tốt Mọi việc tương đối tốt lành, có thể làm những việc quan trọng nếu không thể chờ ngày tốt hơn

Lịch Dương
12
Tháng 06

Lịch Âm
21
Tháng 04

Ngày Tốt Trên Trung Bình

Thứ Sáu Ngày 12/06/2020 nhằm Ngày 21/04/2020 Âm lịch
Ngày Bính Tuất, Tháng Tân Tỵ, Năm Canh Tý
Ngày Kim Qũy Hoàng Đạo - Trực Định
Giờ tốt trong ngày: 3h-5h | 7h-9h | 9h-11h | 15h-17h | 17h-19h | 21h-23h
Trên Trung Bình Chỉ nên làm những việc ít quan trọng, những việc quan trong nên chọn ngày khác

Lịch Dương
13
Tháng 06

Lịch Âm
22
Tháng 04

Ngày Trung Bình

Thứ Bảy Ngày 13/06/2020 nhằm Ngày 22/04/2020 Âm lịch
Ngày Đinh Hợi, Tháng Tân Tỵ, Năm Canh Tý
Ngày Kim Đường Hoàng Đạo - Trực Chấp
Giờ tốt trong ngày: 1h-3h | 7h-9h | 11h-13h | 13h-15h | 19h-21h | 21h-23h
Trung Bình Không tốt cũng không xấu, chỉ nên làm những việc thường ngày

Lịch Dương
14
Tháng 06

Lịch Âm
23
Tháng 04

Ngày Rất Xấu

Chủ Nhật Ngày 14/06/2020 nhằm Ngày 23/04/2020 Âm lịch
Ngày Mậu Tý, Tháng Tân Tỵ, Năm Canh Tý
Ngày Bạch Hổ Hắc Đạo - Trực Phá
Giờ tốt trong ngày: 23h-1h | 1h-3h | 5h-7h | 11h-13h | 15h-17h | 17h-19h
Rất Xấu Chỉ nên thực hiện các công việc hàng ngày. Những việc quan trọng dù lớn dù nhỏ nên chọn ngày tốt hơn để làm

Lịch Dương
15
Tháng 06

Lịch Âm
24
Tháng 04

Ngày Tương đối Tốt

Thứ Hai Ngày 15/06/2020 nhằm Ngày 24/04/2020 Âm lịch
Ngày Kỷ Sửu, Tháng Tân Tỵ, Năm Canh Tý
Ngày Ngọc Đường Hoàng Đạo - Trực Nguy
Giờ tốt trong ngày: 3h-5h | 5h-7h | 9h-11h | 15h-17h | 19h-21h | 21h-23h
Tương đối Tốt Mọi việc tương đối tốt lành, có thể làm những việc quan trọng nếu không thể chờ ngày tốt hơn

Lịch Dương
16
Tháng 06

Lịch Âm
25
Tháng 04

Ngày Tương đối Xấu

Thứ Ba Ngày 16/06/2020 nhằm Ngày 25/04/2020 Âm lịch
Ngày Canh Dần, Tháng Tân Tỵ, Năm Canh Tý
Ngày Thiên Lao Hắc Đạo - Trực Thành
Giờ tốt trong ngày: 23h-1h | 1h-3h | 7h-9h | 9h-11h | 13h-15h | 19h-21h
Tương đối Xấu Không nên làm việc gì quan trọng vào ngày này, nên hạn chế mọi việc

Lịch Dương
17
Tháng 06

Lịch Âm
26
Tháng 04

Ngày Tốt Trên Trung Bình

Thứ Tư Ngày 17/06/2020 nhằm Ngày 26/04/2020 Âm lịch
Ngày Tân Mão, Tháng Tân Tỵ, Năm Canh Tý
Ngày Nguyên Vũ Hắc Đạo - Trực Thu
Giờ tốt trong ngày: 23h-1h | 3h-5h | 5h-7h | 13h-15h | 11h-13h | 17h-19h
Trên Trung Bình Chỉ nên làm những việc ít quan trọng, những việc quan trong nên chọn ngày khác

Lịch Dương
18
Tháng 06

Lịch Âm
27
Tháng 04

Ngày Tương đối Xấu

Thứ Năm Ngày 18/06/2020 nhằm Ngày 27/04/2020 Âm lịch
Ngày Nhâm Thìn, Tháng Tân Tỵ, Năm Canh Tý
Ngày Tư Mệnh Hoàng Đạo - Trực Khai
Giờ tốt trong ngày: 3h-5h | 7h-9h | 9h-11h | 15h-17h | 17h-19h | 21h-23h
Tương đối Xấu Không nên làm việc gì quan trọng vào ngày này, nên hạn chế mọi việc

Lịch Dương
19
Tháng 06

Lịch Âm
28
Tháng 04

Ngày Tương đối Xấu

Thứ Sáu Ngày 19/06/2020 nhằm Ngày 28/04/2020 Âm lịch
Ngày Quý Tỵ, Tháng Tân Tỵ, Năm Canh Tý
Ngày Câu Trần Hắc Đạo - Trực Bế
Giờ tốt trong ngày: 1h-3h | 7h-9h | 11h-13h | 13h-15h | 19h-21h | 21h-23h
Tương đối Xấu Không nên làm việc gì quan trọng vào ngày này, nên hạn chế mọi việc

Lịch Dương
20
Tháng 06

Lịch Âm
29
Tháng 04

Ngày Rất Tốt

Thứ Bảy Ngày 20/06/2020 nhằm Ngày 29/04/2020 Âm lịch
Ngày Giáp Ngọ, Tháng Tân Tỵ, Năm Canh Tý
Ngày Thanh Long Hoàng Đạo - Trực Kiến
Giờ tốt trong ngày: 23h-1h | 1h-3h | 5h-7h | 11h-13h | 15h-17h | 17h-19h
Rất Tốt Nên triển các công việc quan trọng như động thổ, cưới hỏi, ký kết hợp đồng, xuất hành, hội họp, nhận chức, sửa chữa nhà cửa...

Lịch Dương
21
Tháng 06

Lịch Âm
01
Tháng 05

Ngày Trung Bình

Chủ Nhật Ngày 21/06/2020 nhằm Ngày 01/05/2020 Âm lịch
Ngày Ất Mùi, Tháng Nhâm Ngọ, Năm Canh Tý
Ngày Câu Trần Hắc Đạo - Trực Trừ
Giờ tốt trong ngày: 3h-5h | 5h-7h | 9h-11h | 15h-17h | 19h-21h | 21h-23h
Trung Bình Không tốt cũng không xấu, chỉ nên làm những việc thường ngày

Lịch Dương
22
Tháng 06

Lịch Âm
02
Tháng 05

Ngày Rất Tốt

Thứ Hai Ngày 22/06/2020 nhằm Ngày 02/05/2020 Âm lịch
Ngày Bính Thân, Tháng Nhâm Ngọ, Năm Canh Tý
Ngày Thanh Long Hoàng Đạo - Trực Mãn
Giờ tốt trong ngày: 23h-1h | 1h-3h | 7h-9h | 9h-11h | 13h-15h | 19h-21h
Rất Tốt Nên triển các công việc quan trọng như động thổ, cưới hỏi, ký kết hợp đồng, xuất hành, hội họp, nhận chức, sửa chữa nhà cửa...

Lịch Dương
23
Tháng 06

Lịch Âm
03
Tháng 05

Ngày Tốt Trên Trung Bình

Thứ Ba Ngày 23/06/2020 nhằm Ngày 03/05/2020 Âm lịch
Ngày Đinh Dậu, Tháng Nhâm Ngọ, Năm Canh Tý
Ngày Minh Đường Hoàng Đạo - Trực Bình
Giờ tốt trong ngày: 23h-1h | 3h-5h | 5h-7h | 11h-13h | 13h-15h | 17h-19h
Trên Trung Bình Chỉ nên làm những việc ít quan trọng, những việc quan trong nên chọn ngày khác

Lịch Dương
24
Tháng 06

Lịch Âm
04
Tháng 05

Ngày Tốt Trên Trung Bình

Thứ Tư Ngày 24/06/2020 nhằm Ngày 04/05/2020 Âm lịch
Ngày Mậu Tuất, Tháng Nhâm Ngọ, Năm Canh Tý
Ngày Thiên Hình Hắc Đạo - Trực Định
Giờ tốt trong ngày: 3h-5h | 7h-9h | 9h-11h | 15h-17h | 17h-19h | 21h-23h
Trên Trung Bình Chỉ nên làm những việc ít quan trọng, những việc quan trong nên chọn ngày khác

Lịch Dương
25
Tháng 06

Lịch Âm
05
Tháng 05

Ngày Dưới Trung Bình

Thứ Năm Ngày 25/06/2020 nhằm Ngày 05/05/2020 Âm lịch
Ngày Kỷ Hợi, Tháng Nhâm Ngọ, Năm Canh Tý
Ngày Chu Tức Hắc Đạo - Trực Chấp
Giờ tốt trong ngày: 1h-3h | 7h-9h | 11h-13h | 13h-15h | 19h-21h | 21h-23h
Dưới Trung Bình Phần xấu nhiều hơn phần tốt, nên hạn chế làm những việc quan trọng

Lịch Dương
26
Tháng 06

Lịch Âm
06
Tháng 05

Ngày Cực Xấu

Thứ Sáu Ngày 26/06/2020 nhằm Ngày 06/05/2020 Âm lịch
Ngày Canh Tý, Tháng Nhâm Ngọ, Năm Canh Tý
Ngày Kim Qũy Hoàng Đạo - Trực Phá
Giờ tốt trong ngày: 23h-1h | 1h-3h | 5h-7h | 11h-13h | 15h-17h | 17h-19h
Cực Xấu Chỉ nên thực hiện các công việc hàng ngày. Tuyệt đối không nên làm bất cứ chuyện gì vào ngày này

Lịch Dương
27
Tháng 06

Lịch Âm
07
Tháng 05

Ngày Tương đối Tốt

Thứ Bảy Ngày 27/06/2020 nhằm Ngày 07/05/2020 Âm lịch
Ngày Tân Sửu, Tháng Nhâm Ngọ, Năm Canh Tý
Ngày Kim Đường Hoàng Đạo - Trực Nguy
Giờ tốt trong ngày: 3h-5h | 5h-7h | 9h-11h | 15h-17h | 19h-21h | 21h-23h
Tương đối Tốt Mọi việc tương đối tốt lành, có thể làm những việc quan trọng nếu không thể chờ ngày tốt hơn

Lịch Dương
28
Tháng 06

Lịch Âm
08
Tháng 05

Ngày Trung Bình

Chủ Nhật Ngày 28/06/2020 nhằm Ngày 08/05/2020 Âm lịch
Ngày Nhâm Dần, Tháng Nhâm Ngọ, Năm Canh Tý
Ngày Bạch Hổ Hắc Đạo - Trực Thành
Giờ tốt trong ngày: 23h-1h | 1h-3h | 7h-9h | 9h-11h | 13h-15h | 19h-21h
Trung Bình Không tốt cũng không xấu, chỉ nên làm những việc thường ngày

Lịch Dương
29
Tháng 06

Lịch Âm
09
Tháng 05

Ngày Tương đối Tốt

Thứ Hai Ngày 29/06/2020 nhằm Ngày 09/05/2020 Âm lịch
Ngày Quý Mão, Tháng Nhâm Ngọ, Năm Canh Tý
Ngày Ngọc Đường Hoàng Đạo - Trực Thu
Giờ tốt trong ngày: 23h-1h | 3h-5h | 5h-7h | 13h-15h | 11h-13h | 17h-19h
Tương đối Tốt Mọi việc tương đối tốt lành, có thể làm những việc quan trọng nếu không thể chờ ngày tốt hơn

Lịch Dương
30
Tháng 06

Lịch Âm
10
Tháng 05

Ngày Tương đối Xấu

Thứ Ba Ngày 30/06/2020 nhằm Ngày 10/05/2020 Âm lịch
Ngày Giáp Thìn, Tháng Nhâm Ngọ, Năm Canh Tý
Ngày Thiên Lao Hắc Đạo - Trực Khai
Giờ tốt trong ngày: 3h-5h | 7h-9h | 9h-11h | 15h-17h | 17h-19h | 21h-23h
Tương đối Xấu Không nên làm việc gì quan trọng vào ngày này, nên hạn chế mọi việc

Lịch Vạn niên


Ngày tốt năm 2020 theo từng tháng