Lịch Ngày Tốt tháng 3 năm 2020

Lịch Vạn niên


Ngày tốt năm 2020 theo từng tháng

Lịch Dương
1
Tháng 03

Lịch Âm
08
Tháng 02

Ngày Tốt Trên Trung Bình

Chủ Nhật Ngày 1/03/2020 nhằm Ngày 08/02/2020 Âm lịch
Ngày Quý Mão, Tháng Kỷ Mão, Năm Canh Tý
Ngày Minh Đường Hoàng Đạo - Trực Trừ
Giờ tốt trong ngày: 23h-1h | 3h-5h | 5h-7h | 13h-15h | 11h-13h | 17h-19h
Trên Trung Bình Chỉ nên làm những việc ít quan trọng, những việc quan trong nên chọn ngày khác

Lịch Dương
2
Tháng 03

Lịch Âm
09
Tháng 02

Ngày Tương đối Xấu

Thứ Hai Ngày 2/03/2020 nhằm Ngày 09/02/2020 Âm lịch
Ngày Giáp Thìn, Tháng Kỷ Mão, Năm Canh Tý
Ngày Thiên Hình Hắc Đạo - Trực Mãn
Giờ tốt trong ngày: 3h-5h | 7h-9h | 9h-11h | 15h-17h | 17h-19h | 21h-23h
Tương đối Xấu Không nên làm việc gì quan trọng vào ngày này, nên hạn chế mọi việc

Lịch Dương
3
Tháng 03

Lịch Âm
10
Tháng 02

Ngày Dưới Trung Bình

Thứ Ba Ngày 3/03/2020 nhằm Ngày 10/02/2020 Âm lịch
Ngày Ất Tỵ, Tháng Kỷ Mão, Năm Canh Tý
Ngày Chu Tức Hắc Đạo - Trực Bình
Giờ tốt trong ngày: 1h-3h | 7h-9h | 11h-13h | 13h-15h | 19h-21h | 21h-23h
Dưới Trung Bình Phần xấu nhiều hơn phần tốt, nên hạn chế làm những việc quan trọng

Lịch Dương
4
Tháng 03

Lịch Âm
11
Tháng 02

Ngày Tốt Trên Trung Bình

Thứ Tư Ngày 4/03/2020 nhằm Ngày 11/02/2020 Âm lịch
Ngày Bính Ngọ, Tháng Kỷ Mão, Năm Canh Tý
Ngày Kim Qũy Hoàng Đạo - Trực Định
Giờ tốt trong ngày: 23h-1h | 1h-3h | 5h-7h | 11h-13h | 15h-17h | 17h-19h
Trên Trung Bình Chỉ nên làm những việc ít quan trọng, những việc quan trong nên chọn ngày khác

Lịch Dương
5
Tháng 03

Lịch Âm
12
Tháng 02

Ngày Cực Tốt

Thứ Năm Ngày 5/03/2020 nhằm Ngày 12/02/2020 Âm lịch
Ngày Đinh Mùi, Tháng Kỷ Mão, Năm Canh Tý
Ngày Kim Đường Hoàng Đạo - Trực Định
Giờ tốt trong ngày: 3h-5h | 5h-7h | 9h-11h | 15h-17h | 19h-21h | 21h-23h
Cực Tốt Mọi việc điều tốt lành, thuận buồm xui gió, không nên bỏ lở cơ hội

Lịch Dương
6
Tháng 03

Lịch Âm
13
Tháng 02

Ngày Trung Bình

Thứ Sáu Ngày 6/03/2020 nhằm Ngày 13/02/2020 Âm lịch
Ngày Mậu Thân, Tháng Kỷ Mão, Năm Canh Tý
Ngày Bạch Hổ Hắc Đạo - Trực Chấp
Giờ tốt trong ngày: 23h-1h | 1h-3h | 7h-9h | 9h-11h | 13h-15h | 19h-21h
Trung Bình Không tốt cũng không xấu, chỉ nên làm những việc thường ngày

Lịch Dương
7
Tháng 03

Lịch Âm
14
Tháng 02

Ngày Dưới Trung Bình

Thứ Bảy Ngày 7/03/2020 nhằm Ngày 14/02/2020 Âm lịch
Ngày Kỷ Dậu, Tháng Kỷ Mão, Năm Canh Tý
Ngày Ngọc Đường Hoàng Đạo - Trực Phá
Giờ tốt trong ngày: 23h-1h | 3h-5h | 5h-7h | 11h-13h | 13h-15h | 17h-19h
Dưới Trung Bình Phần xấu nhiều hơn phần tốt, nên hạn chế làm những việc quan trọng

Lịch Dương
8
Tháng 03

Lịch Âm
15
Tháng 02

Ngày Dưới Trung Bình

Chủ Nhật Ngày 8/03/2020 nhằm Ngày 15/02/2020 Âm lịch
Ngày Canh Tuất, Tháng Kỷ Mão, Năm Canh Tý
Ngày Thiên Lao Hắc Đạo - Trực Nguy
Giờ tốt trong ngày: 3h-5h | 7h-9h | 9h-11h | 15h-17h | 17h-19h | 21h-23h
Dưới Trung Bình Phần xấu nhiều hơn phần tốt, nên hạn chế làm những việc quan trọng

Lịch Dương
9
Tháng 03

Lịch Âm
16
Tháng 02

Ngày Tốt Trên Trung Bình

Thứ Hai Ngày 9/03/2020 nhằm Ngày 16/02/2020 Âm lịch
Ngày Tân Hợi, Tháng Kỷ Mão, Năm Canh Tý
Ngày Nguyên Vũ Hắc Đạo - Trực Thành
Giờ tốt trong ngày: 1h-3h | 7h-9h | 11h-13h | 13h-15h | 19h-21h | 21h-23h
Trên Trung Bình Chỉ nên làm những việc ít quan trọng, những việc quan trong nên chọn ngày khác

Lịch Dương
10
Tháng 03

Lịch Âm
17
Tháng 02

Ngày Dưới Trung Bình

Thứ Ba Ngày 10/03/2020 nhằm Ngày 17/02/2020 Âm lịch
Ngày Nhâm Tý, Tháng Kỷ Mão, Năm Canh Tý
Ngày Tư Mệnh Hoàng Đạo - Trực Thu
Giờ tốt trong ngày: 23h-1h | 1h-3h | 5h-7h | 11h-13h | 15h-17h | 17h-19h
Dưới Trung Bình Phần xấu nhiều hơn phần tốt, nên hạn chế làm những việc quan trọng

Lịch Dương
11
Tháng 03

Lịch Âm
18
Tháng 02

Ngày Dưới Trung Bình

Thứ Tư Ngày 11/03/2020 nhằm Ngày 18/02/2020 Âm lịch
Ngày Quý Sửu, Tháng Kỷ Mão, Năm Canh Tý
Ngày Câu Trần Hắc Đạo - Trực Khai
Giờ tốt trong ngày: 3h-5h | 5h-7h | 9h-11h | 15h-17h | 19h-21h | 21h-23h
Dưới Trung Bình Phần xấu nhiều hơn phần tốt, nên hạn chế làm những việc quan trọng

Lịch Dương
12
Tháng 03

Lịch Âm
19
Tháng 02

Ngày Rất Tốt

Thứ Năm Ngày 12/03/2020 nhằm Ngày 19/02/2020 Âm lịch
Ngày Giáp Dần, Tháng Kỷ Mão, Năm Canh Tý
Ngày Thanh Long Hoàng Đạo - Trực Bế
Giờ tốt trong ngày: 23h-1h | 1h-3h | 7h-9h | 9h-11h | 13h-15h | 19h-21h
Rất Tốt Nên triển các công việc quan trọng như động thổ, cưới hỏi, ký kết hợp đồng, xuất hành, hội họp, nhận chức, sửa chữa nhà cửa...

Lịch Dương
13
Tháng 03

Lịch Âm
20
Tháng 02

Ngày Tốt Trên Trung Bình

Thứ Sáu Ngày 13/03/2020 nhằm Ngày 20/02/2020 Âm lịch
Ngày Ất Mão, Tháng Kỷ Mão, Năm Canh Tý
Ngày Minh Đường Hoàng Đạo - Trực Kiến
Giờ tốt trong ngày: 23h-1h | 3h-5h | 5h-7h | 13h-15h | 11h-13h | 17h-19h
Trên Trung Bình Chỉ nên làm những việc ít quan trọng, những việc quan trong nên chọn ngày khác

Lịch Dương
14
Tháng 03

Lịch Âm
21
Tháng 02

Ngày Cực Xấu

Thứ Bảy Ngày 14/03/2020 nhằm Ngày 21/02/2020 Âm lịch
Ngày Bính Thìn, Tháng Kỷ Mão, Năm Canh Tý
Ngày Thiên Hình Hắc Đạo - Trực Trừ
Giờ tốt trong ngày: 3h-5h | 7h-9h | 9h-11h | 15h-17h | 17h-19h | 21h-23h
Cực Xấu Chỉ nên thực hiện các công việc hàng ngày. Tuyệt đối không nên làm bất cứ chuyện gì vào ngày này

Lịch Dương
15
Tháng 03

Lịch Âm
22
Tháng 02

Ngày Trung Bình

Chủ Nhật Ngày 15/03/2020 nhằm Ngày 22/02/2020 Âm lịch
Ngày Đinh Tỵ, Tháng Kỷ Mão, Năm Canh Tý
Ngày Chu Tức Hắc Đạo - Trực Mãn
Giờ tốt trong ngày: 1h-3h | 7h-9h | 11h-13h | 13h-15h | 19h-21h | 21h-23h
Trung Bình Không tốt cũng không xấu, chỉ nên làm những việc thường ngày

Lịch Dương
16
Tháng 03

Lịch Âm
23
Tháng 02

Ngày Trung Bình

Thứ Hai Ngày 16/03/2020 nhằm Ngày 23/02/2020 Âm lịch
Ngày Mậu Ngọ, Tháng Kỷ Mão, Năm Canh Tý
Ngày Kim Qũy Hoàng Đạo - Trực Bình
Giờ tốt trong ngày: 23h-1h | 1h-3h | 5h-7h | 11h-13h | 15h-17h | 17h-19h
Trung Bình Không tốt cũng không xấu, chỉ nên làm những việc thường ngày

Lịch Dương
17
Tháng 03

Lịch Âm
24
Tháng 02

Ngày Cực Tốt

Thứ Ba Ngày 17/03/2020 nhằm Ngày 24/02/2020 Âm lịch
Ngày Kỷ Mùi, Tháng Kỷ Mão, Năm Canh Tý
Ngày Kim Đường Hoàng Đạo - Trực Định
Giờ tốt trong ngày: 3h-5h | 5h-7h | 9h-11h | 15h-17h | 19h-21h | 21h-23h
Cực Tốt Mọi việc điều tốt lành, thuận buồm xui gió, không nên bỏ lở cơ hội

Lịch Dương
18
Tháng 03

Lịch Âm
25
Tháng 02

Ngày Tốt Trên Trung Bình

Thứ Tư Ngày 18/03/2020 nhằm Ngày 25/02/2020 Âm lịch
Ngày Canh Thân, Tháng Kỷ Mão, Năm Canh Tý
Ngày Bạch Hổ Hắc Đạo - Trực Chấp
Giờ tốt trong ngày: 23h-1h | 1h-3h | 7h-9h | 9h-11h | 13h-15h | 19h-21h
Trên Trung Bình Chỉ nên làm những việc ít quan trọng, những việc quan trong nên chọn ngày khác

Lịch Dương
19
Tháng 03

Lịch Âm
26
Tháng 02

Ngày Trung Bình

Thứ Năm Ngày 19/03/2020 nhằm Ngày 26/02/2020 Âm lịch
Ngày Tân Dậu, Tháng Kỷ Mão, Năm Canh Tý
Ngày Ngọc Đường Hoàng Đạo - Trực Phá
Giờ tốt trong ngày: 23h-1h | 3h-5h | 5h-7h | 11h-13h | 13h-15h | 17h-19h
Trung Bình Không tốt cũng không xấu, chỉ nên làm những việc thường ngày

Lịch Dương
20
Tháng 03

Lịch Âm
27
Tháng 02

Ngày Cực Xấu

Thứ Sáu Ngày 20/03/2020 nhằm Ngày 27/02/2020 Âm lịch
Ngày Nhâm Tuất, Tháng Kỷ Mão, Năm Canh Tý
Ngày Thiên Lao Hắc Đạo - Trực Nguy
Giờ tốt trong ngày: 3h-5h | 7h-9h | 9h-11h | 15h-17h | 17h-19h | 21h-23h
Cực Xấu Chỉ nên thực hiện các công việc hàng ngày. Tuyệt đối không nên làm bất cứ chuyện gì vào ngày này

Lịch Dương
21
Tháng 03

Lịch Âm
28
Tháng 02

Ngày Trung Bình

Thứ Bảy Ngày 21/03/2020 nhằm Ngày 28/02/2020 Âm lịch
Ngày Quý Hợi, Tháng Kỷ Mão, Năm Canh Tý
Ngày Nguyên Vũ Hắc Đạo - Trực Thành
Giờ tốt trong ngày: 1h-3h | 7h-9h | 11h-13h | 13h-15h | 19h-21h | 21h-23h
Trung Bình Không tốt cũng không xấu, chỉ nên làm những việc thường ngày

Lịch Dương
22
Tháng 03

Lịch Âm
29
Tháng 02

Ngày Trung Bình

Chủ Nhật Ngày 22/03/2020 nhằm Ngày 29/02/2020 Âm lịch
Ngày Giáp Tý, Tháng Kỷ Mão, Năm Canh Tý
Ngày Tư Mệnh Hoàng Đạo - Trực Thu
Giờ tốt trong ngày: 23h-1h | 1h-3h | 5h-7h | 11h-13h | 15h-17h | 17h-19h
Trung Bình Không tốt cũng không xấu, chỉ nên làm những việc thường ngày

Lịch Dương
23
Tháng 03

Lịch Âm
30
Tháng 02

Ngày Tốt Trên Trung Bình

Thứ Hai Ngày 23/03/2020 nhằm Ngày 30/02/2020 Âm lịch
Ngày Ất Sửu, Tháng Kỷ Mão, Năm Canh Tý
Ngày Câu Trần Hắc Đạo - Trực Khai
Giờ tốt trong ngày: 3h-5h | 5h-7h | 9h-11h | 15h-17h | 19h-21h | 21h-23h
Trên Trung Bình Chỉ nên làm những việc ít quan trọng, những việc quan trong nên chọn ngày khác

Lịch Dương
24
Tháng 03

Lịch Âm
01
Tháng 03

Ngày Cực Tốt

Thứ Ba Ngày 24/03/2020 nhằm Ngày 01/03/2020 Âm lịch
Ngày Bính Dần, Tháng Canh Thìn, Năm Canh Tý
Ngày Tư Mệnh Hoàng Đạo - Trực Bế
Giờ tốt trong ngày: 23h-1h | 1h-3h | 7h-9h | 9h-11h | 13h-15h | 19h-21h
Cực Tốt Mọi việc điều tốt lành, thuận buồm xui gió, không nên bỏ lở cơ hội

Lịch Dương
25
Tháng 03

Lịch Âm
02
Tháng 03

Ngày Trung Bình

Thứ Tư Ngày 25/03/2020 nhằm Ngày 02/03/2020 Âm lịch
Ngày Đinh Mão, Tháng Canh Thìn, Năm Canh Tý
Ngày Câu Trần Hắc Đạo - Trực Kiến
Giờ tốt trong ngày: 23h-1h | 3h-5h | 5h-7h | 13h-15h | 11h-13h | 17h-19h
Trung Bình Không tốt cũng không xấu, chỉ nên làm những việc thường ngày

Lịch Dương
26
Tháng 03

Lịch Âm
03
Tháng 03

Ngày Trung Bình

Thứ Năm Ngày 26/03/2020 nhằm Ngày 03/03/2020 Âm lịch
Ngày Mậu Thìn, Tháng Canh Thìn, Năm Canh Tý
Ngày Thanh Long Hoàng Đạo - Trực Trừ
Giờ tốt trong ngày: 3h-5h | 7h-9h | 9h-11h | 15h-17h | 17h-19h | 21h-23h
Trung Bình Không tốt cũng không xấu, chỉ nên làm những việc thường ngày

Lịch Dương
27
Tháng 03

Lịch Âm
04
Tháng 03

Ngày Tốt Trên Trung Bình

Thứ Sáu Ngày 27/03/2020 nhằm Ngày 04/03/2020 Âm lịch
Ngày Kỷ Tỵ, Tháng Canh Thìn, Năm Canh Tý
Ngày Minh Đường Hoàng Đạo - Trực Mãn
Giờ tốt trong ngày: 1h-3h | 7h-9h | 11h-13h | 13h-15h | 19h-21h | 21h-23h
Trên Trung Bình Chỉ nên làm những việc ít quan trọng, những việc quan trong nên chọn ngày khác

Lịch Dương
28
Tháng 03

Lịch Âm
05
Tháng 03

Ngày Dưới Trung Bình

Thứ Bảy Ngày 28/03/2020 nhằm Ngày 05/03/2020 Âm lịch
Ngày Canh Ngọ, Tháng Canh Thìn, Năm Canh Tý
Ngày Thiên Hình Hắc Đạo - Trực Bình
Giờ tốt trong ngày: 23h-1h | 1h-3h | 5h-7h | 11h-13h | 15h-17h | 17h-19h
Dưới Trung Bình Phần xấu nhiều hơn phần tốt, nên hạn chế làm những việc quan trọng

Lịch Dương
29
Tháng 03

Lịch Âm
06
Tháng 03

Ngày Cực Xấu

Chủ Nhật Ngày 29/03/2020 nhằm Ngày 06/03/2020 Âm lịch
Ngày Tân Mùi, Tháng Canh Thìn, Năm Canh Tý
Ngày Chu Tức Hắc Đạo - Trực Định
Giờ tốt trong ngày: 3h-5h | 5h-7h | 9h-11h | 15h-17h | 19h-21h | 21h-23h
Cực Xấu Chỉ nên thực hiện các công việc hàng ngày. Tuyệt đối không nên làm bất cứ chuyện gì vào ngày này

Lịch Dương
30
Tháng 03

Lịch Âm
07
Tháng 03

Ngày Rất Tốt

Thứ Hai Ngày 30/03/2020 nhằm Ngày 07/03/2020 Âm lịch
Ngày Nhâm Thân, Tháng Canh Thìn, Năm Canh Tý
Ngày Kim Qũy Hoàng Đạo - Trực Chấp
Giờ tốt trong ngày: 23h-1h | 1h-3h | 7h-9h | 9h-11h | 13h-15h | 19h-21h
Rất Tốt Nên triển các công việc quan trọng như động thổ, cưới hỏi, ký kết hợp đồng, xuất hành, hội họp, nhận chức, sửa chữa nhà cửa...

Lịch Dương
31
Tháng 03

Lịch Âm
08
Tháng 03

Ngày Tốt Trên Trung Bình

Thứ Ba Ngày 31/03/2020 nhằm Ngày 08/03/2020 Âm lịch
Ngày Quý Dậu, Tháng Canh Thìn, Năm Canh Tý
Ngày Kim Đường Hoàng Đạo - Trực Phá
Giờ tốt trong ngày: 23h-1h | 3h-5h | 5h-7h | 11h-13h | 13h-15h | 17h-19h
Trên Trung Bình Chỉ nên làm những việc ít quan trọng, những việc quan trong nên chọn ngày khác

Lịch Vạn niên


Ngày tốt năm 2020 theo từng tháng