Lịch Ngày Tốt tháng 12 năm 2021

Lịch Vạn niên


Ngày tốt năm 2021 theo từng tháng

NGÀY

NGÀY TỐT TRONG THÁNG 12/2021

Lịch Dương
1
Tháng 12

Lịch Âm
27
Tháng 10

Ngày Tương đối Tốt

Thứ Tư Ngày 1/12/2021 nhằm Ngày 27/10/2021 Âm lịch
Ngày Quý Mùi, Tháng Kỷ Hợi, Năm Tân Sửu
Ngày Minh Đường Hoàng Đạo - Trực Thành
Giờ tốt trong ngày: 3h-5h | 5h-7h | 9h-11h | 15h-17h | 19h-21h | 21h-23h
Tương đối Tốt Mọi việc tương đối tốt lành, có thể làm những việc quan trọng nếu không thể chờ ngày tốt hơn
Xem chi tiết

Lịch Dương
2
Tháng 12

Lịch Âm
28
Tháng 10

Ngày Cực Xấu

Thứ Năm Ngày 2/12/2021 nhằm Ngày 28/10/2021 Âm lịch
Ngày Giáp Thân, Tháng Kỷ Hợi, Năm Tân Sửu
Ngày Thiên Hình Hắc Đạo - Trực Thu
Giờ tốt trong ngày: 23h-1h | 1h-3h | 7h-9h | 9h-11h | 13h-15h | 19h-21h
Cực Xấu Chỉ nên thực hiện các công việc hàng ngày. Tuyệt đối không nên làm bất cứ chuyện gì vào ngày này
Xem chi tiết

Lịch Dương
3
Tháng 12

Lịch Âm
29
Tháng 10

Ngày Dưới Trung Bình

Thứ Sáu Ngày 3/12/2021 nhằm Ngày 29/10/2021 Âm lịch
Ngày Ất Dậu, Tháng Kỷ Hợi, Năm Tân Sửu
Ngày Chu Tức Hắc Đạo - Trực Khai
Giờ tốt trong ngày: 23h-1h | 3h-5h | 5h-7h | 11h-13h | 13h-15h | 17h-19h
Dưới Trung Bình Phần xấu nhiều hơn phần tốt, nên hạn chế làm những việc quan trọng
Xem chi tiết

Lịch Dương
4
Tháng 12

Lịch Âm
01
Tháng 11

Ngày Trung Bình

Thứ Bảy Ngày 4/12/2021 nhằm Ngày 01/11/2021 Âm lịch
Ngày Bính Tuất, Tháng Canh Tý, Năm Tân Sửu
Ngày Thiên Hình Hắc Đạo - Trực Bế
Giờ tốt trong ngày: 3h-5h | 7h-9h | 9h-11h | 15h-17h | 17h-19h | 21h-23h
Trung Bình Không tốt cũng không xấu, chỉ nên làm những việc thường ngày
Xem chi tiết

Lịch Dương
5
Tháng 12

Lịch Âm
02
Tháng 11

Ngày Rất Xấu

Chủ Nhật Ngày 5/12/2021 nhằm Ngày 02/11/2021 Âm lịch
Ngày Đinh Hợi, Tháng Canh Tý, Năm Tân Sửu
Ngày Chu Tức Hắc Đạo - Trực Kiến
Giờ tốt trong ngày: 1h-3h | 7h-9h | 11h-13h | 13h-15h | 19h-21h | 21h-23h
Rất Xấu Chỉ nên thực hiện các công việc hàng ngày. Những việc quan trọng dù lớn dù nhỏ nên chọn ngày tốt hơn để làm
Xem chi tiết

Lịch Dương
6
Tháng 12

Lịch Âm
03
Tháng 11

Ngày Tốt Trên Trung Bình

Thứ Hai Ngày 6/12/2021 nhằm Ngày 03/11/2021 Âm lịch
Ngày Mậu Tý, Tháng Canh Tý, Năm Tân Sửu
Ngày Kim Qũy Hoàng Đạo - Trực Trừ
Giờ tốt trong ngày: 23h-1h | 1h-3h | 5h-7h | 11h-13h | 15h-17h | 17h-19h
Trên Trung Bình Chỉ nên làm những việc ít quan trọng, những việc quan trong nên chọn ngày khác
Xem chi tiết

Lịch Dương
7
Tháng 12

Lịch Âm
04
Tháng 11

Ngày Tương đối Tốt

Thứ Ba Ngày 7/12/2021 nhằm Ngày 04/11/2021 Âm lịch
Ngày Kỷ Sửu, Tháng Canh Tý, Năm Tân Sửu
Ngày Kim Đường Hoàng Đạo - Trực Mãn
Giờ tốt trong ngày: 3h-5h | 5h-7h | 9h-11h | 15h-17h | 19h-21h | 21h-23h
Tương đối Tốt Mọi việc tương đối tốt lành, có thể làm những việc quan trọng nếu không thể chờ ngày tốt hơn
Xem chi tiết

Lịch Dương
8
Tháng 12

Lịch Âm
05
Tháng 11

Ngày Dưới Trung Bình

Thứ Tư Ngày 8/12/2021 nhằm Ngày 05/11/2021 Âm lịch
Ngày Canh Dần, Tháng Canh Tý, Năm Tân Sửu
Ngày Bạch Hổ Hắc Đạo - Trực Mãn
Giờ tốt trong ngày: 23h-1h | 1h-3h | 7h-9h | 9h-11h | 13h-15h | 19h-21h
Dưới Trung Bình Phần xấu nhiều hơn phần tốt, nên hạn chế làm những việc quan trọng
Xem chi tiết

Lịch Dương
9
Tháng 12

Lịch Âm
06
Tháng 11

Ngày Trung Bình

Thứ Năm Ngày 9/12/2021 nhằm Ngày 06/11/2021 Âm lịch
Ngày Tân Mão, Tháng Canh Tý, Năm Tân Sửu
Ngày Ngọc Đường Hoàng Đạo - Trực Bình
Giờ tốt trong ngày: 23h-1h | 3h-5h | 5h-7h | 13h-15h | 11h-13h | 17h-19h
Trung Bình Không tốt cũng không xấu, chỉ nên làm những việc thường ngày
Xem chi tiết

Lịch Dương
10
Tháng 12

Lịch Âm
07
Tháng 11

Ngày Tốt Trên Trung Bình

Thứ Sáu Ngày 10/12/2021 nhằm Ngày 07/11/2021 Âm lịch
Ngày Nhâm Thìn, Tháng Canh Tý, Năm Tân Sửu
Ngày Thiên Lao Hắc Đạo - Trực Định
Giờ tốt trong ngày: 3h-5h | 7h-9h | 9h-11h | 15h-17h | 17h-19h | 21h-23h
Trên Trung Bình Chỉ nên làm những việc ít quan trọng, những việc quan trong nên chọn ngày khác
Xem chi tiết

Lịch Dương
11
Tháng 12

Lịch Âm
08
Tháng 11

Ngày Tương đối Xấu

Thứ Bảy Ngày 11/12/2021 nhằm Ngày 08/11/2021 Âm lịch
Ngày Quý Tỵ, Tháng Canh Tý, Năm Tân Sửu
Ngày Nguyên Vũ Hắc Đạo - Trực Chấp
Giờ tốt trong ngày: 1h-3h | 7h-9h | 11h-13h | 13h-15h | 19h-21h | 21h-23h
Tương đối Xấu Không nên làm việc gì quan trọng vào ngày này, nên hạn chế mọi việc
Xem chi tiết

Lịch Dương
12
Tháng 12

Lịch Âm
09
Tháng 11

Ngày Trung Bình

Chủ Nhật Ngày 12/12/2021 nhằm Ngày 09/11/2021 Âm lịch
Ngày Giáp Ngọ, Tháng Canh Tý, Năm Tân Sửu
Ngày Tư Mệnh Hoàng Đạo - Trực Phá
Giờ tốt trong ngày: 23h-1h | 1h-3h | 5h-7h | 11h-13h | 15h-17h | 17h-19h
Trung Bình Không tốt cũng không xấu, chỉ nên làm những việc thường ngày
Xem chi tiết

Lịch Dương
13
Tháng 12

Lịch Âm
10
Tháng 11

Ngày Tương đối Xấu

Thứ Hai Ngày 13/12/2021 nhằm Ngày 10/11/2021 Âm lịch
Ngày Ất Mùi, Tháng Canh Tý, Năm Tân Sửu
Ngày Câu Trần Hắc Đạo - Trực Nguy
Giờ tốt trong ngày: 3h-5h | 5h-7h | 9h-11h | 15h-17h | 19h-21h | 21h-23h
Tương đối Xấu Không nên làm việc gì quan trọng vào ngày này, nên hạn chế mọi việc
Xem chi tiết

Lịch Dương
14
Tháng 12

Lịch Âm
11
Tháng 11

Ngày Cực Tốt

Thứ Ba Ngày 14/12/2021 nhằm Ngày 11/11/2021 Âm lịch
Ngày Bính Thân, Tháng Canh Tý, Năm Tân Sửu
Ngày Thanh Long Hoàng Đạo - Trực Thành
Giờ tốt trong ngày: 23h-1h | 1h-3h | 7h-9h | 9h-11h | 13h-15h | 19h-21h
Cực Tốt Mọi việc điều tốt lành, thuận buồm xui gió, không nên bỏ lở cơ hội
Xem chi tiết

Lịch Dương
15
Tháng 12

Lịch Âm
12
Tháng 11

Ngày Tốt Trên Trung Bình

Thứ Tư Ngày 15/12/2021 nhằm Ngày 12/11/2021 Âm lịch
Ngày Đinh Dậu, Tháng Canh Tý, Năm Tân Sửu
Ngày Minh Đường Hoàng Đạo - Trực Thu
Giờ tốt trong ngày: 23h-1h | 3h-5h | 5h-7h | 11h-13h | 13h-15h | 17h-19h
Trên Trung Bình Chỉ nên làm những việc ít quan trọng, những việc quan trong nên chọn ngày khác
Xem chi tiết

Lịch Dương
16
Tháng 12

Lịch Âm
13
Tháng 11

Ngày Trung Bình

Thứ Năm Ngày 16/12/2021 nhằm Ngày 13/11/2021 Âm lịch
Ngày Mậu Tuất, Tháng Canh Tý, Năm Tân Sửu
Ngày Thiên Hình Hắc Đạo - Trực Khai
Giờ tốt trong ngày: 3h-5h | 7h-9h | 9h-11h | 15h-17h | 17h-19h | 21h-23h
Trung Bình Không tốt cũng không xấu, chỉ nên làm những việc thường ngày
Xem chi tiết

Lịch Dương
17
Tháng 12

Lịch Âm
14
Tháng 11

Ngày Cực Xấu

Thứ Sáu Ngày 17/12/2021 nhằm Ngày 14/11/2021 Âm lịch
Ngày Kỷ Hợi, Tháng Canh Tý, Năm Tân Sửu
Ngày Chu Tức Hắc Đạo - Trực Bế
Giờ tốt trong ngày: 1h-3h | 7h-9h | 11h-13h | 13h-15h | 19h-21h | 21h-23h
Cực Xấu Chỉ nên thực hiện các công việc hàng ngày. Tuyệt đối không nên làm bất cứ chuyện gì vào ngày này
Xem chi tiết

Lịch Dương
18
Tháng 12

Lịch Âm
15
Tháng 11

Ngày Tốt Trên Trung Bình

Thứ Bảy Ngày 18/12/2021 nhằm Ngày 15/11/2021 Âm lịch
Ngày Canh Tý, Tháng Canh Tý, Năm Tân Sửu
Ngày Kim Qũy Hoàng Đạo - Trực Kiến
Giờ tốt trong ngày: 23h-1h | 1h-3h | 5h-7h | 11h-13h | 15h-17h | 17h-19h
Trên Trung Bình Chỉ nên làm những việc ít quan trọng, những việc quan trong nên chọn ngày khác
Xem chi tiết

Lịch Dương
19
Tháng 12

Lịch Âm
16
Tháng 11

Ngày Rất Tốt

Chủ Nhật Ngày 19/12/2021 nhằm Ngày 16/11/2021 Âm lịch
Ngày Tân Sửu, Tháng Canh Tý, Năm Tân Sửu
Ngày Kim Đường Hoàng Đạo - Trực Trừ
Giờ tốt trong ngày: 3h-5h | 5h-7h | 9h-11h | 15h-17h | 19h-21h | 21h-23h
Rất Tốt Nên triển các công việc quan trọng như động thổ, cưới hỏi, ký kết hợp đồng, xuất hành, hội họp, nhận chức, sửa chữa nhà cửa...
Xem chi tiết

Lịch Dương
20
Tháng 12

Lịch Âm
17
Tháng 11

Ngày Trung Bình

Thứ Hai Ngày 20/12/2021 nhằm Ngày 17/11/2021 Âm lịch
Ngày Nhâm Dần, Tháng Canh Tý, Năm Tân Sửu
Ngày Bạch Hổ Hắc Đạo - Trực Mãn
Giờ tốt trong ngày: 23h-1h | 1h-3h | 7h-9h | 9h-11h | 13h-15h | 19h-21h
Trung Bình Không tốt cũng không xấu, chỉ nên làm những việc thường ngày
Xem chi tiết

Lịch Dương
21
Tháng 12

Lịch Âm
18
Tháng 11

Ngày Dưới Trung Bình

Thứ Ba Ngày 21/12/2021 nhằm Ngày 18/11/2021 Âm lịch
Ngày Quý Mão, Tháng Canh Tý, Năm Tân Sửu
Ngày Ngọc Đường Hoàng Đạo - Trực Bình
Giờ tốt trong ngày: 23h-1h | 3h-5h | 5h-7h | 13h-15h | 11h-13h | 17h-19h
Dưới Trung Bình Phần xấu nhiều hơn phần tốt, nên hạn chế làm những việc quan trọng
Xem chi tiết

Lịch Dương
22
Tháng 12

Lịch Âm
19
Tháng 11

Ngày Tương đối Tốt

Thứ Tư Ngày 22/12/2021 nhằm Ngày 19/11/2021 Âm lịch
Ngày Giáp Thìn, Tháng Canh Tý, Năm Tân Sửu
Ngày Thiên Lao Hắc Đạo - Trực Định
Giờ tốt trong ngày: 3h-5h | 7h-9h | 9h-11h | 15h-17h | 17h-19h | 21h-23h
Tương đối Tốt Mọi việc tương đối tốt lành, có thể làm những việc quan trọng nếu không thể chờ ngày tốt hơn
Xem chi tiết

Lịch Dương
23
Tháng 12

Lịch Âm
20
Tháng 11

Ngày Dưới Trung Bình

Thứ Năm Ngày 23/12/2021 nhằm Ngày 20/11/2021 Âm lịch
Ngày Ất Tỵ, Tháng Canh Tý, Năm Tân Sửu
Ngày Nguyên Vũ Hắc Đạo - Trực Chấp
Giờ tốt trong ngày: 1h-3h | 7h-9h | 11h-13h | 13h-15h | 19h-21h | 21h-23h
Dưới Trung Bình Phần xấu nhiều hơn phần tốt, nên hạn chế làm những việc quan trọng
Xem chi tiết

Lịch Dương
24
Tháng 12

Lịch Âm
21
Tháng 11

Ngày Dưới Trung Bình

Thứ Sáu Ngày 24/12/2021 nhằm Ngày 21/11/2021 Âm lịch
Ngày Bính Ngọ, Tháng Canh Tý, Năm Tân Sửu
Ngày Tư Mệnh Hoàng Đạo - Trực Phá
Giờ tốt trong ngày: 23h-1h | 1h-3h | 5h-7h | 11h-13h | 15h-17h | 17h-19h
Dưới Trung Bình Phần xấu nhiều hơn phần tốt, nên hạn chế làm những việc quan trọng
Xem chi tiết

Lịch Dương
25
Tháng 12

Lịch Âm
22
Tháng 11

Ngày Rất Xấu

Thứ Bảy Ngày 25/12/2021 nhằm Ngày 22/11/2021 Âm lịch
Ngày Đinh Mùi, Tháng Canh Tý, Năm Tân Sửu
Ngày Câu Trần Hắc Đạo - Trực Nguy
Giờ tốt trong ngày: 3h-5h | 5h-7h | 9h-11h | 15h-17h | 19h-21h | 21h-23h
Rất Xấu Chỉ nên thực hiện các công việc hàng ngày. Những việc quan trọng dù lớn dù nhỏ nên chọn ngày tốt hơn để làm
Xem chi tiết

Lịch Dương
26
Tháng 12

Lịch Âm
23
Tháng 11

Ngày Rất Tốt

Chủ Nhật Ngày 26/12/2021 nhằm Ngày 23/11/2021 Âm lịch
Ngày Mậu Thân, Tháng Canh Tý, Năm Tân Sửu
Ngày Thanh Long Hoàng Đạo - Trực Thành
Giờ tốt trong ngày: 23h-1h | 1h-3h | 7h-9h | 9h-11h | 13h-15h | 19h-21h
Rất Tốt Nên triển các công việc quan trọng như động thổ, cưới hỏi, ký kết hợp đồng, xuất hành, hội họp, nhận chức, sửa chữa nhà cửa...
Xem chi tiết

Lịch Dương
27
Tháng 12

Lịch Âm
24
Tháng 11

Ngày Dưới Trung Bình

Thứ Hai Ngày 27/12/2021 nhằm Ngày 24/11/2021 Âm lịch
Ngày Kỷ Dậu, Tháng Canh Tý, Năm Tân Sửu
Ngày Minh Đường Hoàng Đạo - Trực Thu
Giờ tốt trong ngày: 23h-1h | 3h-5h | 5h-7h | 11h-13h | 13h-15h | 17h-19h
Dưới Trung Bình Phần xấu nhiều hơn phần tốt, nên hạn chế làm những việc quan trọng
Xem chi tiết

Lịch Dương
28
Tháng 12

Lịch Âm
25
Tháng 11

Ngày Trung Bình

Thứ Ba Ngày 28/12/2021 nhằm Ngày 25/11/2021 Âm lịch
Ngày Canh Tuất, Tháng Canh Tý, Năm Tân Sửu
Ngày Thiên Hình Hắc Đạo - Trực Khai
Giờ tốt trong ngày: 3h-5h | 7h-9h | 9h-11h | 15h-17h | 17h-19h | 21h-23h
Trung Bình Không tốt cũng không xấu, chỉ nên làm những việc thường ngày
Xem chi tiết

Lịch Dương
29
Tháng 12

Lịch Âm
26
Tháng 11

Ngày Tương đối Xấu

Thứ Tư Ngày 29/12/2021 nhằm Ngày 26/11/2021 Âm lịch
Ngày Tân Hợi, Tháng Canh Tý, Năm Tân Sửu
Ngày Chu Tức Hắc Đạo - Trực Bế
Giờ tốt trong ngày: 1h-3h | 7h-9h | 11h-13h | 13h-15h | 19h-21h | 21h-23h
Tương đối Xấu Không nên làm việc gì quan trọng vào ngày này, nên hạn chế mọi việc
Xem chi tiết

Lịch Dương
30
Tháng 12

Lịch Âm
27
Tháng 11

Ngày Tương đối Tốt

Thứ Năm Ngày 30/12/2021 nhằm Ngày 27/11/2021 Âm lịch
Ngày Nhâm Tý, Tháng Canh Tý, Năm Tân Sửu
Ngày Kim Qũy Hoàng Đạo - Trực Kiến
Giờ tốt trong ngày: 23h-1h | 1h-3h | 5h-7h | 11h-13h | 15h-17h | 17h-19h
Tương đối Tốt Mọi việc tương đối tốt lành, có thể làm những việc quan trọng nếu không thể chờ ngày tốt hơn
Xem chi tiết

Lịch Dương
31
Tháng 12

Lịch Âm
28
Tháng 11

Ngày Tốt Trên Trung Bình

Thứ Sáu Ngày 31/12/2021 nhằm Ngày 28/11/2021 Âm lịch
Ngày Quý Sửu, Tháng Canh Tý, Năm Tân Sửu
Ngày Kim Đường Hoàng Đạo - Trực Trừ
Giờ tốt trong ngày: 3h-5h | 5h-7h | 9h-11h | 15h-17h | 19h-21h | 21h-23h
Trên Trung Bình Chỉ nên làm những việc ít quan trọng, những việc quan trong nên chọn ngày khác
Xem chi tiết

Lịch Vạn niên


Ngày tốt năm 2021 theo từng tháng