Lịch Ngày Tốt tháng 11 năm 2021

Lịch Vạn niên


Ngày tốt năm 2021 theo từng tháng

NGÀY

NGÀY TỐT TRONG THÁNG 11/2021

Lịch Dương
1
Tháng 11

Lịch Âm
27
Tháng 09

Ngày Rất Xấu

Thứ Hai Ngày 1/11/2021 nhằm Ngày 27/09/2021 Âm lịch
Ngày Quý Sửu, Tháng Mậu Tuất, Năm Tân Sửu
Ngày Nguyên Vũ Hắc Đạo - Trực Bình
Giờ tốt trong ngày: 3h-5h | 5h-7h | 9h-11h | 15h-17h | 19h-21h | 21h-23h
Rất Xấu Chỉ nên thực hiện các công việc hàng ngày. Những việc quan trọng dù lớn dù nhỏ nên chọn ngày tốt hơn để làm
Xem chi tiết

Lịch Dương
2
Tháng 11

Lịch Âm
28
Tháng 09

Ngày Dưới Trung Bình

Thứ Ba Ngày 2/11/2021 nhằm Ngày 28/09/2021 Âm lịch
Ngày Giáp Dần, Tháng Mậu Tuất, Năm Tân Sửu
Ngày Tư Mệnh Hoàng Đạo - Trực Định
Giờ tốt trong ngày: 23h-1h | 1h-3h | 7h-9h | 9h-11h | 13h-15h | 19h-21h
Dưới Trung Bình Phần xấu nhiều hơn phần tốt, nên hạn chế làm những việc quan trọng
Xem chi tiết

Lịch Dương
3
Tháng 11

Lịch Âm
29
Tháng 09

Ngày Tốt Trên Trung Bình

Thứ Tư Ngày 3/11/2021 nhằm Ngày 29/09/2021 Âm lịch
Ngày Ất Mão, Tháng Mậu Tuất, Năm Tân Sửu
Ngày Câu Trần Hắc Đạo - Trực Chấp
Giờ tốt trong ngày: 23h-1h | 3h-5h | 5h-7h | 13h-15h | 11h-13h | 17h-19h
Trên Trung Bình Chỉ nên làm những việc ít quan trọng, những việc quan trong nên chọn ngày khác
Xem chi tiết

Lịch Dương
4
Tháng 11

Lịch Âm
30
Tháng 09

Ngày Tốt Trên Trung Bình

Thứ Năm Ngày 4/11/2021 nhằm Ngày 30/09/2021 Âm lịch
Ngày Bính Thìn, Tháng Mậu Tuất, Năm Tân Sửu
Ngày Thanh Long Hoàng Đạo - Trực Phá
Giờ tốt trong ngày: 3h-5h | 7h-9h | 9h-11h | 15h-17h | 17h-19h | 21h-23h
Trên Trung Bình Chỉ nên làm những việc ít quan trọng, những việc quan trong nên chọn ngày khác
Xem chi tiết

Lịch Dương
5
Tháng 11

Lịch Âm
01
Tháng 10

Ngày Dưới Trung Bình

Thứ Sáu Ngày 5/11/2021 nhằm Ngày 01/10/2021 Âm lịch
Ngày Đinh Tỵ, Tháng Kỷ Hợi, Năm Tân Sửu
Ngày Câu Trần Hắc Đạo - Trực Nguy
Giờ tốt trong ngày: 1h-3h | 7h-9h | 11h-13h | 13h-15h | 19h-21h | 21h-23h
Dưới Trung Bình Phần xấu nhiều hơn phần tốt, nên hạn chế làm những việc quan trọng
Xem chi tiết

Lịch Dương
6
Tháng 11

Lịch Âm
02
Tháng 10

Ngày Cực Tốt

Thứ Bảy Ngày 6/11/2021 nhằm Ngày 02/10/2021 Âm lịch
Ngày Mậu Ngọ, Tháng Kỷ Hợi, Năm Tân Sửu
Ngày Thanh Long Hoàng Đạo - Trực Thành
Giờ tốt trong ngày: 23h-1h | 1h-3h | 5h-7h | 11h-13h | 15h-17h | 17h-19h
Cực Tốt Mọi việc điều tốt lành, thuận buồm xui gió, không nên bỏ lở cơ hội
Xem chi tiết

Lịch Dương
7
Tháng 11

Lịch Âm
03
Tháng 10

Ngày Tương đối Tốt

Chủ Nhật Ngày 7/11/2021 nhằm Ngày 03/10/2021 Âm lịch
Ngày Kỷ Mùi, Tháng Kỷ Hợi, Năm Tân Sửu
Ngày Minh Đường Hoàng Đạo - Trực Thành
Giờ tốt trong ngày: 3h-5h | 5h-7h | 9h-11h | 15h-17h | 19h-21h | 21h-23h
Tương đối Tốt Mọi việc tương đối tốt lành, có thể làm những việc quan trọng nếu không thể chờ ngày tốt hơn
Xem chi tiết

Lịch Dương
8
Tháng 11

Lịch Âm
04
Tháng 10

Ngày Tương đối Xấu

Thứ Hai Ngày 8/11/2021 nhằm Ngày 04/10/2021 Âm lịch
Ngày Canh Thân, Tháng Kỷ Hợi, Năm Tân Sửu
Ngày Thiên Hình Hắc Đạo - Trực Thu
Giờ tốt trong ngày: 23h-1h | 1h-3h | 7h-9h | 9h-11h | 13h-15h | 19h-21h
Tương đối Xấu Không nên làm việc gì quan trọng vào ngày này, nên hạn chế mọi việc
Xem chi tiết

Lịch Dương
9
Tháng 11

Lịch Âm
05
Tháng 10

Ngày Rất Xấu

Thứ Ba Ngày 9/11/2021 nhằm Ngày 05/10/2021 Âm lịch
Ngày Tân Dậu, Tháng Kỷ Hợi, Năm Tân Sửu
Ngày Chu Tức Hắc Đạo - Trực Khai
Giờ tốt trong ngày: 23h-1h | 3h-5h | 5h-7h | 11h-13h | 13h-15h | 17h-19h
Rất Xấu Chỉ nên thực hiện các công việc hàng ngày. Những việc quan trọng dù lớn dù nhỏ nên chọn ngày tốt hơn để làm
Xem chi tiết

Lịch Dương
10
Tháng 11

Lịch Âm
06
Tháng 10

Ngày Trung Bình

Thứ Tư Ngày 10/11/2021 nhằm Ngày 06/10/2021 Âm lịch
Ngày Nhâm Tuất, Tháng Kỷ Hợi, Năm Tân Sửu
Ngày Kim Qũy Hoàng Đạo - Trực Bế
Giờ tốt trong ngày: 3h-5h | 7h-9h | 9h-11h | 15h-17h | 17h-19h | 21h-23h
Trung Bình Không tốt cũng không xấu, chỉ nên làm những việc thường ngày
Xem chi tiết

Lịch Dương
11
Tháng 11

Lịch Âm
07
Tháng 10

Ngày Tốt Trên Trung Bình

Thứ Năm Ngày 11/11/2021 nhằm Ngày 07/10/2021 Âm lịch
Ngày Quý Hợi, Tháng Kỷ Hợi, Năm Tân Sửu
Ngày Kim Đường Hoàng Đạo - Trực Kiến
Giờ tốt trong ngày: 1h-3h | 7h-9h | 11h-13h | 13h-15h | 19h-21h | 21h-23h
Trên Trung Bình Chỉ nên làm những việc ít quan trọng, những việc quan trong nên chọn ngày khác
Xem chi tiết

Lịch Dương
12
Tháng 11

Lịch Âm
08
Tháng 10

Ngày Tốt Trên Trung Bình

Thứ Sáu Ngày 12/11/2021 nhằm Ngày 08/10/2021 Âm lịch
Ngày Giáp Tý, Tháng Kỷ Hợi, Năm Tân Sửu
Ngày Bạch Hổ Hắc Đạo - Trực Trừ
Giờ tốt trong ngày: 23h-1h | 1h-3h | 5h-7h | 11h-13h | 15h-17h | 17h-19h
Trên Trung Bình Chỉ nên làm những việc ít quan trọng, những việc quan trong nên chọn ngày khác
Xem chi tiết

Lịch Dương
13
Tháng 11

Lịch Âm
09
Tháng 10

Ngày Tương đối Tốt

Thứ Bảy Ngày 13/11/2021 nhằm Ngày 09/10/2021 Âm lịch
Ngày Ất Sửu, Tháng Kỷ Hợi, Năm Tân Sửu
Ngày Ngọc Đường Hoàng Đạo - Trực Mãn
Giờ tốt trong ngày: 3h-5h | 5h-7h | 9h-11h | 15h-17h | 19h-21h | 21h-23h
Tương đối Tốt Mọi việc tương đối tốt lành, có thể làm những việc quan trọng nếu không thể chờ ngày tốt hơn
Xem chi tiết

Lịch Dương
14
Tháng 11

Lịch Âm
10
Tháng 10

Ngày Dưới Trung Bình

Chủ Nhật Ngày 14/11/2021 nhằm Ngày 10/10/2021 Âm lịch
Ngày Bính Dần, Tháng Kỷ Hợi, Năm Tân Sửu
Ngày Thiên Lao Hắc Đạo - Trực Bình
Giờ tốt trong ngày: 23h-1h | 1h-3h | 7h-9h | 9h-11h | 13h-15h | 19h-21h
Dưới Trung Bình Phần xấu nhiều hơn phần tốt, nên hạn chế làm những việc quan trọng
Xem chi tiết

Lịch Dương
15
Tháng 11

Lịch Âm
11
Tháng 10

Ngày Dưới Trung Bình

Thứ Hai Ngày 15/11/2021 nhằm Ngày 11/10/2021 Âm lịch
Ngày Đinh Mão, Tháng Kỷ Hợi, Năm Tân Sửu
Ngày Nguyên Vũ Hắc Đạo - Trực Định
Giờ tốt trong ngày: 23h-1h | 3h-5h | 5h-7h | 13h-15h | 11h-13h | 17h-19h
Dưới Trung Bình Phần xấu nhiều hơn phần tốt, nên hạn chế làm những việc quan trọng
Xem chi tiết

Lịch Dương
16
Tháng 11

Lịch Âm
12
Tháng 10

Ngày Rất Tốt

Thứ Ba Ngày 16/11/2021 nhằm Ngày 12/10/2021 Âm lịch
Ngày Mậu Thìn, Tháng Kỷ Hợi, Năm Tân Sửu
Ngày Tư Mệnh Hoàng Đạo - Trực Chấp
Giờ tốt trong ngày: 3h-5h | 7h-9h | 9h-11h | 15h-17h | 17h-19h | 21h-23h
Rất Tốt Nên triển các công việc quan trọng như động thổ, cưới hỏi, ký kết hợp đồng, xuất hành, hội họp, nhận chức, sửa chữa nhà cửa...
Xem chi tiết

Lịch Dương
17
Tháng 11

Lịch Âm
13
Tháng 10

Ngày Dưới Trung Bình

Thứ Tư Ngày 17/11/2021 nhằm Ngày 13/10/2021 Âm lịch
Ngày Kỷ Tỵ, Tháng Kỷ Hợi, Năm Tân Sửu
Ngày Câu Trần Hắc Đạo - Trực Phá
Giờ tốt trong ngày: 1h-3h | 7h-9h | 11h-13h | 13h-15h | 19h-21h | 21h-23h
Dưới Trung Bình Phần xấu nhiều hơn phần tốt, nên hạn chế làm những việc quan trọng
Xem chi tiết

Lịch Dương
18
Tháng 11

Lịch Âm
14
Tháng 10

Ngày Tương đối Tốt

Thứ Năm Ngày 18/11/2021 nhằm Ngày 14/10/2021 Âm lịch
Ngày Canh Ngọ, Tháng Kỷ Hợi, Năm Tân Sửu
Ngày Thanh Long Hoàng Đạo - Trực Nguy
Giờ tốt trong ngày: 23h-1h | 1h-3h | 5h-7h | 11h-13h | 15h-17h | 17h-19h
Tương đối Tốt Mọi việc tương đối tốt lành, có thể làm những việc quan trọng nếu không thể chờ ngày tốt hơn
Xem chi tiết

Lịch Dương
19
Tháng 11

Lịch Âm
15
Tháng 10

Ngày Tương đối Tốt

Thứ Sáu Ngày 19/11/2021 nhằm Ngày 15/10/2021 Âm lịch
Ngày Tân Mùi, Tháng Kỷ Hợi, Năm Tân Sửu
Ngày Minh Đường Hoàng Đạo - Trực Thành
Giờ tốt trong ngày: 3h-5h | 5h-7h | 9h-11h | 15h-17h | 19h-21h | 21h-23h
Tương đối Tốt Mọi việc tương đối tốt lành, có thể làm những việc quan trọng nếu không thể chờ ngày tốt hơn
Xem chi tiết

Lịch Dương
20
Tháng 11

Lịch Âm
16
Tháng 10

Ngày Cực Xấu

Thứ Bảy Ngày 20/11/2021 nhằm Ngày 16/10/2021 Âm lịch
Ngày Nhâm Thân, Tháng Kỷ Hợi, Năm Tân Sửu
Ngày Thiên Hình Hắc Đạo - Trực Thu
Giờ tốt trong ngày: 23h-1h | 1h-3h | 7h-9h | 9h-11h | 13h-15h | 19h-21h
Cực Xấu Chỉ nên thực hiện các công việc hàng ngày. Tuyệt đối không nên làm bất cứ chuyện gì vào ngày này
Xem chi tiết

Lịch Dương
21
Tháng 11

Lịch Âm
17
Tháng 10

Ngày Trung Bình

Chủ Nhật Ngày 21/11/2021 nhằm Ngày 17/10/2021 Âm lịch
Ngày Quý Dậu, Tháng Kỷ Hợi, Năm Tân Sửu
Ngày Chu Tức Hắc Đạo - Trực Khai
Giờ tốt trong ngày: 23h-1h | 3h-5h | 5h-7h | 11h-13h | 13h-15h | 17h-19h
Trung Bình Không tốt cũng không xấu, chỉ nên làm những việc thường ngày
Xem chi tiết

Lịch Dương
22
Tháng 11

Lịch Âm
18
Tháng 10

Ngày Tốt Trên Trung Bình

Thứ Hai Ngày 22/11/2021 nhằm Ngày 18/10/2021 Âm lịch
Ngày Giáp Tuất, Tháng Kỷ Hợi, Năm Tân Sửu
Ngày Kim Qũy Hoàng Đạo - Trực Bế
Giờ tốt trong ngày: 3h-5h | 7h-9h | 9h-11h | 15h-17h | 17h-19h | 21h-23h
Trên Trung Bình Chỉ nên làm những việc ít quan trọng, những việc quan trong nên chọn ngày khác
Xem chi tiết

Lịch Dương
23
Tháng 11

Lịch Âm
19
Tháng 10

Ngày Tương đối Tốt

Thứ Ba Ngày 23/11/2021 nhằm Ngày 19/10/2021 Âm lịch
Ngày Ất Hợi, Tháng Kỷ Hợi, Năm Tân Sửu
Ngày Kim Đường Hoàng Đạo - Trực Kiến
Giờ tốt trong ngày: 1h-3h | 7h-9h | 11h-13h | 13h-15h | 19h-21h | 21h-23h
Tương đối Tốt Mọi việc tương đối tốt lành, có thể làm những việc quan trọng nếu không thể chờ ngày tốt hơn
Xem chi tiết

Lịch Dương
24
Tháng 11

Lịch Âm
20
Tháng 10

Ngày Trung Bình

Thứ Tư Ngày 24/11/2021 nhằm Ngày 20/10/2021 Âm lịch
Ngày Bính Tý, Tháng Kỷ Hợi, Năm Tân Sửu
Ngày Bạch Hổ Hắc Đạo - Trực Trừ
Giờ tốt trong ngày: 23h-1h | 1h-3h | 5h-7h | 11h-13h | 15h-17h | 17h-19h
Trung Bình Không tốt cũng không xấu, chỉ nên làm những việc thường ngày
Xem chi tiết

Lịch Dương
25
Tháng 11

Lịch Âm
21
Tháng 10

Ngày Tương đối Tốt

Thứ Năm Ngày 25/11/2021 nhằm Ngày 21/10/2021 Âm lịch
Ngày Đinh Sửu, Tháng Kỷ Hợi, Năm Tân Sửu
Ngày Ngọc Đường Hoàng Đạo - Trực Mãn
Giờ tốt trong ngày: 3h-5h | 5h-7h | 9h-11h | 15h-17h | 19h-21h | 21h-23h
Tương đối Tốt Mọi việc tương đối tốt lành, có thể làm những việc quan trọng nếu không thể chờ ngày tốt hơn
Xem chi tiết

Lịch Dương
26
Tháng 11

Lịch Âm
22
Tháng 10

Ngày Rất Xấu

Thứ Sáu Ngày 26/11/2021 nhằm Ngày 22/10/2021 Âm lịch
Ngày Mậu Dần, Tháng Kỷ Hợi, Năm Tân Sửu
Ngày Thiên Lao Hắc Đạo - Trực Bình
Giờ tốt trong ngày: 23h-1h | 1h-3h | 7h-9h | 9h-11h | 13h-15h | 19h-21h
Rất Xấu Chỉ nên thực hiện các công việc hàng ngày. Những việc quan trọng dù lớn dù nhỏ nên chọn ngày tốt hơn để làm
Xem chi tiết

Lịch Dương
27
Tháng 11

Lịch Âm
23
Tháng 10

Ngày Cực Xấu

Thứ Bảy Ngày 27/11/2021 nhằm Ngày 23/10/2021 Âm lịch
Ngày Kỷ Mão, Tháng Kỷ Hợi, Năm Tân Sửu
Ngày Nguyên Vũ Hắc Đạo - Trực Định
Giờ tốt trong ngày: 23h-1h | 3h-5h | 5h-7h | 13h-15h | 11h-13h | 17h-19h
Cực Xấu Chỉ nên thực hiện các công việc hàng ngày. Tuyệt đối không nên làm bất cứ chuyện gì vào ngày này
Xem chi tiết

Lịch Dương
28
Tháng 11

Lịch Âm
24
Tháng 10

Ngày Rất Tốt

Chủ Nhật Ngày 28/11/2021 nhằm Ngày 24/10/2021 Âm lịch
Ngày Canh Thìn, Tháng Kỷ Hợi, Năm Tân Sửu
Ngày Tư Mệnh Hoàng Đạo - Trực Chấp
Giờ tốt trong ngày: 3h-5h | 7h-9h | 9h-11h | 15h-17h | 17h-19h | 21h-23h
Rất Tốt Nên triển các công việc quan trọng như động thổ, cưới hỏi, ký kết hợp đồng, xuất hành, hội họp, nhận chức, sửa chữa nhà cửa...
Xem chi tiết

Lịch Dương
29
Tháng 11

Lịch Âm
25
Tháng 10

Ngày Cực Xấu

Thứ Hai Ngày 29/11/2021 nhằm Ngày 25/10/2021 Âm lịch
Ngày Tân Tỵ, Tháng Kỷ Hợi, Năm Tân Sửu
Ngày Câu Trần Hắc Đạo - Trực Phá
Giờ tốt trong ngày: 1h-3h | 7h-9h | 11h-13h | 13h-15h | 19h-21h | 21h-23h
Cực Xấu Chỉ nên thực hiện các công việc hàng ngày. Tuyệt đối không nên làm bất cứ chuyện gì vào ngày này
Xem chi tiết

Lịch Dương
30
Tháng 11

Lịch Âm
26
Tháng 10

Ngày Rất Tốt

Thứ Ba Ngày 30/11/2021 nhằm Ngày 26/10/2021 Âm lịch
Ngày Nhâm Ngọ, Tháng Kỷ Hợi, Năm Tân Sửu
Ngày Thanh Long Hoàng Đạo - Trực Nguy
Giờ tốt trong ngày: 23h-1h | 1h-3h | 5h-7h | 11h-13h | 15h-17h | 17h-19h
Rất Tốt Nên triển các công việc quan trọng như động thổ, cưới hỏi, ký kết hợp đồng, xuất hành, hội họp, nhận chức, sửa chữa nhà cửa...
Xem chi tiết

Lịch Vạn niên


Ngày tốt năm 2021 theo từng tháng