Lịch Ngày Tốt tháng 10 năm 2020

Lịch Vạn niên


Ngày tốt năm 2020 theo từng tháng

Lịch Dương
1
Tháng 10

Lịch Âm
15
Tháng 08

Ngày Tốt Trên Trung Bình

Thứ Năm Ngày 1/10/2020 nhằm Ngày 15/08/2020 Âm lịch
Ngày Đinh Sửu, Tháng Ất Dậu, Năm Canh Tý
Ngày Câu Trần Hắc Đạo - Trực Định
Giờ tốt trong ngày: 3h-5h | 5h-7h | 9h-11h | 15h-17h | 19h-21h | 21h-23h
Trên Trung Bình Chỉ nên làm những việc ít quan trọng, những việc quan trong nên chọn ngày khác

Lịch Dương
2
Tháng 10

Lịch Âm
16
Tháng 08

Ngày Tốt Trên Trung Bình

Thứ Sáu Ngày 2/10/2020 nhằm Ngày 16/08/2020 Âm lịch
Ngày Mậu Dần, Tháng Ất Dậu, Năm Canh Tý
Ngày Thanh Long Hoàng Đạo - Trực Chấp
Giờ tốt trong ngày: 23h-1h | 1h-3h | 7h-9h | 9h-11h | 13h-15h | 19h-21h
Trên Trung Bình Chỉ nên làm những việc ít quan trọng, những việc quan trong nên chọn ngày khác

Lịch Dương
3
Tháng 10

Lịch Âm
17
Tháng 08

Ngày Cực Xấu

Thứ Bảy Ngày 3/10/2020 nhằm Ngày 17/08/2020 Âm lịch
Ngày Kỷ Mão, Tháng Ất Dậu, Năm Canh Tý
Ngày Minh Đường Hoàng Đạo - Trực Phá
Giờ tốt trong ngày: 23h-1h | 3h-5h | 5h-7h | 13h-15h | 11h-13h | 17h-19h
Cực Xấu Chỉ nên thực hiện các công việc hàng ngày. Tuyệt đối không nên làm bất cứ chuyện gì vào ngày này

Lịch Dương
4
Tháng 10

Lịch Âm
18
Tháng 08

Ngày Trung Bình

Chủ Nhật Ngày 4/10/2020 nhằm Ngày 18/08/2020 Âm lịch
Ngày Canh Thìn, Tháng Ất Dậu, Năm Canh Tý
Ngày Thiên Hình Hắc Đạo - Trực Nguy
Giờ tốt trong ngày: 3h-5h | 7h-9h | 9h-11h | 15h-17h | 17h-19h | 21h-23h
Trung Bình Không tốt cũng không xấu, chỉ nên làm những việc thường ngày

Lịch Dương
5
Tháng 10

Lịch Âm
19
Tháng 08

Ngày Rất Xấu

Thứ Hai Ngày 5/10/2020 nhằm Ngày 19/08/2020 Âm lịch
Ngày Tân Tỵ, Tháng Ất Dậu, Năm Canh Tý
Ngày Chu Tức Hắc Đạo - Trực Thành
Giờ tốt trong ngày: 1h-3h | 7h-9h | 11h-13h | 13h-15h | 19h-21h | 21h-23h
Rất Xấu Chỉ nên thực hiện các công việc hàng ngày. Những việc quan trọng dù lớn dù nhỏ nên chọn ngày tốt hơn để làm

Lịch Dương
6
Tháng 10

Lịch Âm
20
Tháng 08

Ngày Rất Tốt

Thứ Ba Ngày 6/10/2020 nhằm Ngày 20/08/2020 Âm lịch
Ngày Nhâm Ngọ, Tháng Ất Dậu, Năm Canh Tý
Ngày Kim Qũy Hoàng Đạo - Trực Thu
Giờ tốt trong ngày: 23h-1h | 1h-3h | 5h-7h | 11h-13h | 15h-17h | 17h-19h
Rất Tốt Nên triển các công việc quan trọng như động thổ, cưới hỏi, ký kết hợp đồng, xuất hành, hội họp, nhận chức, sửa chữa nhà cửa...

Lịch Dương
7
Tháng 10

Lịch Âm
21
Tháng 08

Ngày Tốt Trên Trung Bình

Thứ Tư Ngày 7/10/2020 nhằm Ngày 21/08/2020 Âm lịch
Ngày Quý Mùi, Tháng Ất Dậu, Năm Canh Tý
Ngày Kim Đường Hoàng Đạo - Trực Thu
Giờ tốt trong ngày: 3h-5h | 5h-7h | 9h-11h | 15h-17h | 19h-21h | 21h-23h
Trên Trung Bình Chỉ nên làm những việc ít quan trọng, những việc quan trong nên chọn ngày khác

Lịch Dương
8
Tháng 10

Lịch Âm
22
Tháng 08

Ngày Tốt Trên Trung Bình

Thứ Năm Ngày 8/10/2020 nhằm Ngày 22/08/2020 Âm lịch
Ngày Giáp Thân, Tháng Ất Dậu, Năm Canh Tý
Ngày Bạch Hổ Hắc Đạo - Trực Khai
Giờ tốt trong ngày: 23h-1h | 1h-3h | 7h-9h | 9h-11h | 13h-15h | 19h-21h
Trên Trung Bình Chỉ nên làm những việc ít quan trọng, những việc quan trong nên chọn ngày khác

Lịch Dương
9
Tháng 10

Lịch Âm
23
Tháng 08

Ngày Dưới Trung Bình

Thứ Sáu Ngày 9/10/2020 nhằm Ngày 23/08/2020 Âm lịch
Ngày Ất Dậu, Tháng Ất Dậu, Năm Canh Tý
Ngày Ngọc Đường Hoàng Đạo - Trực Bế
Giờ tốt trong ngày: 23h-1h | 3h-5h | 5h-7h | 11h-13h | 13h-15h | 17h-19h
Dưới Trung Bình Phần xấu nhiều hơn phần tốt, nên hạn chế làm những việc quan trọng

Lịch Dương
10
Tháng 10

Lịch Âm
24
Tháng 08

Ngày Trung Bình

Thứ Bảy Ngày 10/10/2020 nhằm Ngày 24/08/2020 Âm lịch
Ngày Bính Tuất, Tháng Ất Dậu, Năm Canh Tý
Ngày Thiên Lao Hắc Đạo - Trực Kiến
Giờ tốt trong ngày: 3h-5h | 7h-9h | 9h-11h | 15h-17h | 17h-19h | 21h-23h
Trung Bình Không tốt cũng không xấu, chỉ nên làm những việc thường ngày

Lịch Dương
11
Tháng 10

Lịch Âm
25
Tháng 08

Ngày Rất Xấu

Chủ Nhật Ngày 11/10/2020 nhằm Ngày 25/08/2020 Âm lịch
Ngày Đinh Hợi, Tháng Ất Dậu, Năm Canh Tý
Ngày Nguyên Vũ Hắc Đạo - Trực Trừ
Giờ tốt trong ngày: 1h-3h | 7h-9h | 11h-13h | 13h-15h | 19h-21h | 21h-23h
Rất Xấu Chỉ nên thực hiện các công việc hàng ngày. Những việc quan trọng dù lớn dù nhỏ nên chọn ngày tốt hơn để làm

Lịch Dương
12
Tháng 10

Lịch Âm
26
Tháng 08

Ngày Rất Tốt

Thứ Hai Ngày 12/10/2020 nhằm Ngày 26/08/2020 Âm lịch
Ngày Mậu Tý, Tháng Ất Dậu, Năm Canh Tý
Ngày Tư Mệnh Hoàng Đạo - Trực Mãn
Giờ tốt trong ngày: 23h-1h | 1h-3h | 5h-7h | 11h-13h | 15h-17h | 17h-19h
Rất Tốt Nên triển các công việc quan trọng như động thổ, cưới hỏi, ký kết hợp đồng, xuất hành, hội họp, nhận chức, sửa chữa nhà cửa...

Lịch Dương
13
Tháng 10

Lịch Âm
27
Tháng 08

Ngày Tương đối Xấu

Thứ Ba Ngày 13/10/2020 nhằm Ngày 27/08/2020 Âm lịch
Ngày Kỷ Sửu, Tháng Ất Dậu, Năm Canh Tý
Ngày Câu Trần Hắc Đạo - Trực Bình
Giờ tốt trong ngày: 3h-5h | 5h-7h | 9h-11h | 15h-17h | 19h-21h | 21h-23h
Tương đối Xấu Không nên làm việc gì quan trọng vào ngày này, nên hạn chế mọi việc

Lịch Dương
14
Tháng 10

Lịch Âm
28
Tháng 08

Ngày Cực Tốt

Thứ Tư Ngày 14/10/2020 nhằm Ngày 28/08/2020 Âm lịch
Ngày Canh Dần, Tháng Ất Dậu, Năm Canh Tý
Ngày Thanh Long Hoàng Đạo - Trực Định
Giờ tốt trong ngày: 23h-1h | 1h-3h | 7h-9h | 9h-11h | 13h-15h | 19h-21h
Cực Tốt Mọi việc điều tốt lành, thuận buồm xui gió, không nên bỏ lở cơ hội

Lịch Dương
15
Tháng 10

Lịch Âm
29
Tháng 08

Ngày Dưới Trung Bình

Thứ Năm Ngày 15/10/2020 nhằm Ngày 29/08/2020 Âm lịch
Ngày Tân Mão, Tháng Ất Dậu, Năm Canh Tý
Ngày Minh Đường Hoàng Đạo - Trực Chấp
Giờ tốt trong ngày: 23h-1h | 3h-5h | 5h-7h | 13h-15h | 11h-13h | 17h-19h
Dưới Trung Bình Phần xấu nhiều hơn phần tốt, nên hạn chế làm những việc quan trọng

Lịch Dương
16
Tháng 10

Lịch Âm
30
Tháng 08

Ngày Tương đối Xấu

Thứ Sáu Ngày 16/10/2020 nhằm Ngày 30/08/2020 Âm lịch
Ngày Nhâm Thìn, Tháng Ất Dậu, Năm Canh Tý
Ngày Thiên Hình Hắc Đạo - Trực Phá
Giờ tốt trong ngày: 3h-5h | 7h-9h | 9h-11h | 15h-17h | 17h-19h | 21h-23h
Tương đối Xấu Không nên làm việc gì quan trọng vào ngày này, nên hạn chế mọi việc

Lịch Dương
17
Tháng 10

Lịch Âm
01
Tháng 09

Ngày Tốt Trên Trung Bình

Thứ Bảy Ngày 17/10/2020 nhằm Ngày 01/09/2020 Âm lịch
Ngày Quý Tỵ, Tháng Bính Tuất, Năm Canh Tý
Ngày Minh Đường Hoàng Đạo - Trực Nguy
Giờ tốt trong ngày: 1h-3h | 7h-9h | 11h-13h | 13h-15h | 19h-21h | 21h-23h
Trên Trung Bình Chỉ nên làm những việc ít quan trọng, những việc quan trong nên chọn ngày khác

Lịch Dương
18
Tháng 10

Lịch Âm
02
Tháng 09

Ngày Dưới Trung Bình

Chủ Nhật Ngày 18/10/2020 nhằm Ngày 02/09/2020 Âm lịch
Ngày Giáp Ngọ, Tháng Bính Tuất, Năm Canh Tý
Ngày Thiên Hình Hắc Đạo - Trực Thành
Giờ tốt trong ngày: 23h-1h | 1h-3h | 5h-7h | 11h-13h | 15h-17h | 17h-19h
Dưới Trung Bình Phần xấu nhiều hơn phần tốt, nên hạn chế làm những việc quan trọng

Lịch Dương
19
Tháng 10

Lịch Âm
03
Tháng 09

Ngày Tương đối Xấu

Thứ Hai Ngày 19/10/2020 nhằm Ngày 03/09/2020 Âm lịch
Ngày Ất Mùi, Tháng Bính Tuất, Năm Canh Tý
Ngày Chu Tức Hắc Đạo - Trực Thu
Giờ tốt trong ngày: 3h-5h | 5h-7h | 9h-11h | 15h-17h | 19h-21h | 21h-23h
Tương đối Xấu Không nên làm việc gì quan trọng vào ngày này, nên hạn chế mọi việc

Lịch Dương
20
Tháng 10

Lịch Âm
04
Tháng 09

Ngày Rất Tốt

Thứ Ba Ngày 20/10/2020 nhằm Ngày 04/09/2020 Âm lịch
Ngày Bính Thân, Tháng Bính Tuất, Năm Canh Tý
Ngày Kim Qũy Hoàng Đạo - Trực Khai
Giờ tốt trong ngày: 23h-1h | 1h-3h | 7h-9h | 9h-11h | 13h-15h | 19h-21h
Rất Tốt Nên triển các công việc quan trọng như động thổ, cưới hỏi, ký kết hợp đồng, xuất hành, hội họp, nhận chức, sửa chữa nhà cửa...

Lịch Dương
21
Tháng 10

Lịch Âm
05
Tháng 09

Ngày Trung Bình

Thứ Tư Ngày 21/10/2020 nhằm Ngày 05/09/2020 Âm lịch
Ngày Đinh Dậu, Tháng Bính Tuất, Năm Canh Tý
Ngày Kim Đường Hoàng Đạo - Trực Bế
Giờ tốt trong ngày: 23h-1h | 3h-5h | 5h-7h | 11h-13h | 13h-15h | 17h-19h
Trung Bình Không tốt cũng không xấu, chỉ nên làm những việc thường ngày

Lịch Dương
22
Tháng 10

Lịch Âm
06
Tháng 09

Ngày Dưới Trung Bình

Thứ Năm Ngày 22/10/2020 nhằm Ngày 06/09/2020 Âm lịch
Ngày Mậu Tuất, Tháng Bính Tuất, Năm Canh Tý
Ngày Bạch Hổ Hắc Đạo - Trực Kiến
Giờ tốt trong ngày: 3h-5h | 7h-9h | 9h-11h | 15h-17h | 17h-19h | 21h-23h
Dưới Trung Bình Phần xấu nhiều hơn phần tốt, nên hạn chế làm những việc quan trọng

Lịch Dương
23
Tháng 10

Lịch Âm
07
Tháng 09

Ngày Tương đối Tốt

Thứ Sáu Ngày 23/10/2020 nhằm Ngày 07/09/2020 Âm lịch
Ngày Kỷ Hợi, Tháng Bính Tuất, Năm Canh Tý
Ngày Ngọc Đường Hoàng Đạo - Trực Trừ
Giờ tốt trong ngày: 1h-3h | 7h-9h | 11h-13h | 13h-15h | 19h-21h | 21h-23h
Tương đối Tốt Mọi việc tương đối tốt lành, có thể làm những việc quan trọng nếu không thể chờ ngày tốt hơn

Lịch Dương
24
Tháng 10

Lịch Âm
08
Tháng 09

Ngày Dưới Trung Bình

Thứ Bảy Ngày 24/10/2020 nhằm Ngày 08/09/2020 Âm lịch
Ngày Canh Tý, Tháng Bính Tuất, Năm Canh Tý
Ngày Thiên Lao Hắc Đạo - Trực Mãn
Giờ tốt trong ngày: 23h-1h | 1h-3h | 5h-7h | 11h-13h | 15h-17h | 17h-19h
Dưới Trung Bình Phần xấu nhiều hơn phần tốt, nên hạn chế làm những việc quan trọng

Lịch Dương
25
Tháng 10

Lịch Âm
09
Tháng 09

Ngày Tương đối Tốt

Chủ Nhật Ngày 25/10/2020 nhằm Ngày 09/09/2020 Âm lịch
Ngày Tân Sửu, Tháng Bính Tuất, Năm Canh Tý
Ngày Nguyên Vũ Hắc Đạo - Trực Bình
Giờ tốt trong ngày: 3h-5h | 5h-7h | 9h-11h | 15h-17h | 19h-21h | 21h-23h
Tương đối Tốt Mọi việc tương đối tốt lành, có thể làm những việc quan trọng nếu không thể chờ ngày tốt hơn

Lịch Dương
26
Tháng 10

Lịch Âm
10
Tháng 09

Ngày Dưới Trung Bình

Thứ Hai Ngày 26/10/2020 nhằm Ngày 10/09/2020 Âm lịch
Ngày Nhâm Dần, Tháng Bính Tuất, Năm Canh Tý
Ngày Tư Mệnh Hoàng Đạo - Trực Định
Giờ tốt trong ngày: 23h-1h | 1h-3h | 7h-9h | 9h-11h | 13h-15h | 19h-21h
Dưới Trung Bình Phần xấu nhiều hơn phần tốt, nên hạn chế làm những việc quan trọng

Lịch Dương
27
Tháng 10

Lịch Âm
11
Tháng 09

Ngày Tốt Trên Trung Bình

Thứ Ba Ngày 27/10/2020 nhằm Ngày 11/09/2020 Âm lịch
Ngày Quý Mão, Tháng Bính Tuất, Năm Canh Tý
Ngày Câu Trần Hắc Đạo - Trực Chấp
Giờ tốt trong ngày: 23h-1h | 3h-5h | 5h-7h | 13h-15h | 11h-13h | 17h-19h
Trên Trung Bình Chỉ nên làm những việc ít quan trọng, những việc quan trong nên chọn ngày khác

Lịch Dương
28
Tháng 10

Lịch Âm
12
Tháng 09

Ngày Tốt Trên Trung Bình

Thứ Tư Ngày 28/10/2020 nhằm Ngày 12/09/2020 Âm lịch
Ngày Giáp Thìn, Tháng Bính Tuất, Năm Canh Tý
Ngày Thanh Long Hoàng Đạo - Trực Phá
Giờ tốt trong ngày: 3h-5h | 7h-9h | 9h-11h | 15h-17h | 17h-19h | 21h-23h
Trên Trung Bình Chỉ nên làm những việc ít quan trọng, những việc quan trong nên chọn ngày khác

Lịch Dương
29
Tháng 10

Lịch Âm
13
Tháng 09

Ngày Trung Bình

Thứ Năm Ngày 29/10/2020 nhằm Ngày 13/09/2020 Âm lịch
Ngày Ất Tỵ, Tháng Bính Tuất, Năm Canh Tý
Ngày Minh Đường Hoàng Đạo - Trực Nguy
Giờ tốt trong ngày: 1h-3h | 7h-9h | 11h-13h | 13h-15h | 19h-21h | 21h-23h
Trung Bình Không tốt cũng không xấu, chỉ nên làm những việc thường ngày

Lịch Dương
30
Tháng 10

Lịch Âm
14
Tháng 09

Ngày Dưới Trung Bình

Thứ Sáu Ngày 30/10/2020 nhằm Ngày 14/09/2020 Âm lịch
Ngày Bính Ngọ, Tháng Bính Tuất, Năm Canh Tý
Ngày Thiên Hình Hắc Đạo - Trực Thành
Giờ tốt trong ngày: 23h-1h | 1h-3h | 5h-7h | 11h-13h | 15h-17h | 17h-19h
Dưới Trung Bình Phần xấu nhiều hơn phần tốt, nên hạn chế làm những việc quan trọng

Lịch Dương
31
Tháng 10

Lịch Âm
15
Tháng 09

Ngày Rất Xấu

Thứ Bảy Ngày 31/10/2020 nhằm Ngày 15/09/2020 Âm lịch
Ngày Đinh Mùi, Tháng Bính Tuất, Năm Canh Tý
Ngày Chu Tức Hắc Đạo - Trực Thu
Giờ tốt trong ngày: 3h-5h | 5h-7h | 9h-11h | 15h-17h | 19h-21h | 21h-23h
Rất Xấu Chỉ nên thực hiện các công việc hàng ngày. Những việc quan trọng dù lớn dù nhỏ nên chọn ngày tốt hơn để làm

Lịch Vạn niên


Ngày tốt năm 2020 theo từng tháng