Lịch Ngày Tốt tháng 01 năm 2021

Lịch Vạn niên


Ngày tốt năm 2021 theo từng tháng

NGÀY

NGÀY TỐT TRONG THÁNG 01/2021

Lịch Dương
1
Tháng 01

Lịch Âm
19
Tháng 11

Ngày Tương đối Tốt

Thứ Sáu Ngày 1/01/2021 nhằm Ngày 19/11/2020 Âm lịch
Ngày Kỷ Dậu, Tháng Mậu Tý, Năm Canh Tý
Ngày Minh Đường Hoàng Đạo - Trực Thu
Giờ tốt trong ngày: 23h-1h | 3h-5h | 5h-7h | 11h-13h | 13h-15h | 17h-19h
Tương đối Tốt Mọi việc tương đối tốt lành, có thể làm những việc quan trọng nếu không thể chờ ngày tốt hơn
Xem chi tiết

Lịch Dương
2
Tháng 01

Lịch Âm
20
Tháng 11

Ngày Dưới Trung Bình

Thứ Bảy Ngày 2/01/2021 nhằm Ngày 20/11/2020 Âm lịch
Ngày Canh Tuất, Tháng Mậu Tý, Năm Canh Tý
Ngày Thiên Hình Hắc Đạo - Trực Khai
Giờ tốt trong ngày: 3h-5h | 7h-9h | 9h-11h | 15h-17h | 17h-19h | 21h-23h
Dưới Trung Bình Phần xấu nhiều hơn phần tốt, nên hạn chế làm những việc quan trọng
Xem chi tiết

Lịch Dương
3
Tháng 01

Lịch Âm
21
Tháng 11

Ngày Rất Xấu

Chủ Nhật Ngày 3/01/2021 nhằm Ngày 21/11/2020 Âm lịch
Ngày Tân Hợi, Tháng Mậu Tý, Năm Canh Tý
Ngày Chu Tức Hắc Đạo - Trực Bế
Giờ tốt trong ngày: 1h-3h | 7h-9h | 11h-13h | 13h-15h | 19h-21h | 21h-23h
Rất Xấu Chỉ nên thực hiện các công việc hàng ngày. Những việc quan trọng dù lớn dù nhỏ nên chọn ngày tốt hơn để làm
Xem chi tiết

Lịch Dương
4
Tháng 01

Lịch Âm
22
Tháng 11

Ngày Tương đối Tốt

Thứ Hai Ngày 4/01/2021 nhằm Ngày 22/11/2020 Âm lịch
Ngày Nhâm Tý, Tháng Mậu Tý, Năm Canh Tý
Ngày Kim Qũy Hoàng Đạo - Trực Kiến
Giờ tốt trong ngày: 23h-1h | 1h-3h | 5h-7h | 11h-13h | 15h-17h | 17h-19h
Tương đối Tốt Mọi việc tương đối tốt lành, có thể làm những việc quan trọng nếu không thể chờ ngày tốt hơn
Xem chi tiết

Lịch Dương
5
Tháng 01

Lịch Âm
23
Tháng 11

Ngày Trung Bình

Thứ Ba Ngày 5/01/2021 nhằm Ngày 23/11/2020 Âm lịch
Ngày Quý Sửu, Tháng Mậu Tý, Năm Canh Tý
Ngày Kim Đường Hoàng Đạo - Trực Trừ
Giờ tốt trong ngày: 3h-5h | 5h-7h | 9h-11h | 15h-17h | 19h-21h | 21h-23h
Trung Bình Không tốt cũng không xấu, chỉ nên làm những việc thường ngày
Xem chi tiết

Lịch Dương
6
Tháng 01

Lịch Âm
24
Tháng 11

Ngày Dưới Trung Bình

Thứ Tư Ngày 6/01/2021 nhằm Ngày 24/11/2020 Âm lịch
Ngày Giáp Dần, Tháng Mậu Tý, Năm Canh Tý
Ngày Bạch Hổ Hắc Đạo - Trực Trừ
Giờ tốt trong ngày: 23h-1h | 1h-3h | 7h-9h | 9h-11h | 13h-15h | 19h-21h
Dưới Trung Bình Phần xấu nhiều hơn phần tốt, nên hạn chế làm những việc quan trọng
Xem chi tiết

Lịch Dương
7
Tháng 01

Lịch Âm
25
Tháng 11

Ngày Tương đối Tốt

Thứ Năm Ngày 7/01/2021 nhằm Ngày 25/11/2020 Âm lịch
Ngày Ất Mão, Tháng Mậu Tý, Năm Canh Tý
Ngày Ngọc Đường Hoàng Đạo - Trực Mãn
Giờ tốt trong ngày: 23h-1h | 3h-5h | 5h-7h | 13h-15h | 11h-13h | 17h-19h
Tương đối Tốt Mọi việc tương đối tốt lành, có thể làm những việc quan trọng nếu không thể chờ ngày tốt hơn
Xem chi tiết

Lịch Dương
8
Tháng 01

Lịch Âm
26
Tháng 11

Ngày Dưới Trung Bình

Thứ Sáu Ngày 8/01/2021 nhằm Ngày 26/11/2020 Âm lịch
Ngày Bính Thìn, Tháng Mậu Tý, Năm Canh Tý
Ngày Thiên Lao Hắc Đạo - Trực Bình
Giờ tốt trong ngày: 3h-5h | 7h-9h | 9h-11h | 15h-17h | 17h-19h | 21h-23h
Dưới Trung Bình Phần xấu nhiều hơn phần tốt, nên hạn chế làm những việc quan trọng
Xem chi tiết

Lịch Dương
9
Tháng 01

Lịch Âm
27
Tháng 11

Ngày Trung Bình

Thứ Bảy Ngày 9/01/2021 nhằm Ngày 27/11/2020 Âm lịch
Ngày Đinh Tỵ, Tháng Mậu Tý, Năm Canh Tý
Ngày Nguyên Vũ Hắc Đạo - Trực Định
Giờ tốt trong ngày: 1h-3h | 7h-9h | 11h-13h | 13h-15h | 19h-21h | 21h-23h
Trung Bình Không tốt cũng không xấu, chỉ nên làm những việc thường ngày
Xem chi tiết

Lịch Dương
10
Tháng 01

Lịch Âm
28
Tháng 11

Ngày Dưới Trung Bình

Chủ Nhật Ngày 10/01/2021 nhằm Ngày 28/11/2020 Âm lịch
Ngày Mậu Ngọ, Tháng Mậu Tý, Năm Canh Tý
Ngày Tư Mệnh Hoàng Đạo - Trực Chấp
Giờ tốt trong ngày: 23h-1h | 1h-3h | 5h-7h | 11h-13h | 15h-17h | 17h-19h
Dưới Trung Bình Phần xấu nhiều hơn phần tốt, nên hạn chế làm những việc quan trọng
Xem chi tiết

Lịch Dương
11
Tháng 01

Lịch Âm
29
Tháng 11

Ngày Dưới Trung Bình

Thứ Hai Ngày 11/01/2021 nhằm Ngày 29/11/2020 Âm lịch
Ngày Kỷ Mùi, Tháng Mậu Tý, Năm Canh Tý
Ngày Câu Trần Hắc Đạo - Trực Phá
Giờ tốt trong ngày: 3h-5h | 5h-7h | 9h-11h | 15h-17h | 19h-21h | 21h-23h
Dưới Trung Bình Phần xấu nhiều hơn phần tốt, nên hạn chế làm những việc quan trọng
Xem chi tiết

Lịch Dương
12
Tháng 01

Lịch Âm
30
Tháng 11

Ngày Tương đối Tốt

Thứ Ba Ngày 12/01/2021 nhằm Ngày 30/11/2020 Âm lịch
Ngày Canh Thân, Tháng Mậu Tý, Năm Canh Tý
Ngày Thanh Long Hoàng Đạo - Trực Nguy
Giờ tốt trong ngày: 23h-1h | 1h-3h | 7h-9h | 9h-11h | 13h-15h | 19h-21h
Tương đối Tốt Mọi việc tương đối tốt lành, có thể làm những việc quan trọng nếu không thể chờ ngày tốt hơn
Xem chi tiết

Lịch Dương
13
Tháng 01

Lịch Âm
01
Tháng 12

Ngày Dưới Trung Bình

Thứ Tư Ngày 13/01/2021 nhằm Ngày 01/12/2020 Âm lịch
Ngày Tân Dậu, Tháng Kỷ Sửu, Năm Canh Tý
Ngày Câu Trần Hắc Đạo - Trực Thành
Giờ tốt trong ngày: 23h-1h | 3h-5h | 5h-7h | 11h-13h | 13h-15h | 17h-19h
Dưới Trung Bình Phần xấu nhiều hơn phần tốt, nên hạn chế làm những việc quan trọng
Xem chi tiết

Lịch Dương
14
Tháng 01

Lịch Âm
02
Tháng 12

Ngày Trung Bình

Thứ Năm Ngày 14/01/2021 nhằm Ngày 02/12/2020 Âm lịch
Ngày Nhâm Tuất, Tháng Kỷ Sửu, Năm Canh Tý
Ngày Thanh Long Hoàng Đạo - Trực Thu
Giờ tốt trong ngày: 3h-5h | 7h-9h | 9h-11h | 15h-17h | 17h-19h | 21h-23h
Trung Bình Không tốt cũng không xấu, chỉ nên làm những việc thường ngày
Xem chi tiết

Lịch Dương
15
Tháng 01

Lịch Âm
03
Tháng 12

Ngày Rất Tốt

Thứ Sáu Ngày 15/01/2021 nhằm Ngày 03/12/2020 Âm lịch
Ngày Quý Hợi, Tháng Kỷ Sửu, Năm Canh Tý
Ngày Minh Đường Hoàng Đạo - Trực Khai
Giờ tốt trong ngày: 1h-3h | 7h-9h | 11h-13h | 13h-15h | 19h-21h | 21h-23h
Rất Tốt Nên triển các công việc quan trọng như động thổ, cưới hỏi, ký kết hợp đồng, xuất hành, hội họp, nhận chức, sửa chữa nhà cửa...
Xem chi tiết

Lịch Dương
16
Tháng 01

Lịch Âm
04
Tháng 12

Ngày Dưới Trung Bình

Thứ Bảy Ngày 16/01/2021 nhằm Ngày 04/12/2020 Âm lịch
Ngày Giáp Tý, Tháng Kỷ Sửu, Năm Canh Tý
Ngày Thiên Hình Hắc Đạo - Trực Bế
Giờ tốt trong ngày: 23h-1h | 1h-3h | 5h-7h | 11h-13h | 15h-17h | 17h-19h
Dưới Trung Bình Phần xấu nhiều hơn phần tốt, nên hạn chế làm những việc quan trọng
Xem chi tiết

Lịch Dương
17
Tháng 01

Lịch Âm
05
Tháng 12

Ngày Dưới Trung Bình

Chủ Nhật Ngày 17/01/2021 nhằm Ngày 05/12/2020 Âm lịch
Ngày Ất Sửu, Tháng Kỷ Sửu, Năm Canh Tý
Ngày Chu Tức Hắc Đạo - Trực Kiến
Giờ tốt trong ngày: 3h-5h | 5h-7h | 9h-11h | 15h-17h | 19h-21h | 21h-23h
Dưới Trung Bình Phần xấu nhiều hơn phần tốt, nên hạn chế làm những việc quan trọng
Xem chi tiết

Lịch Dương
18
Tháng 01

Lịch Âm
06
Tháng 12

Ngày Tốt Trên Trung Bình

Thứ Hai Ngày 18/01/2021 nhằm Ngày 06/12/2020 Âm lịch
Ngày Bính Dần, Tháng Kỷ Sửu, Năm Canh Tý
Ngày Kim Qũy Hoàng Đạo - Trực Trừ
Giờ tốt trong ngày: 23h-1h | 1h-3h | 7h-9h | 9h-11h | 13h-15h | 19h-21h
Trên Trung Bình Chỉ nên làm những việc ít quan trọng, những việc quan trong nên chọn ngày khác
Xem chi tiết

Lịch Dương
19
Tháng 01

Lịch Âm
07
Tháng 12

Ngày Rất Tốt

Thứ Ba Ngày 19/01/2021 nhằm Ngày 07/12/2020 Âm lịch
Ngày Đinh Mão, Tháng Kỷ Sửu, Năm Canh Tý
Ngày Kim Đường Hoàng Đạo - Trực Mãn
Giờ tốt trong ngày: 23h-1h | 3h-5h | 5h-7h | 13h-15h | 11h-13h | 17h-19h
Rất Tốt Nên triển các công việc quan trọng như động thổ, cưới hỏi, ký kết hợp đồng, xuất hành, hội họp, nhận chức, sửa chữa nhà cửa...
Xem chi tiết

Lịch Dương
20
Tháng 01

Lịch Âm
08
Tháng 12

Ngày Rất Xấu

Thứ Tư Ngày 20/01/2021 nhằm Ngày 08/12/2020 Âm lịch
Ngày Mậu Thìn, Tháng Kỷ Sửu, Năm Canh Tý
Ngày Bạch Hổ Hắc Đạo - Trực Bình
Giờ tốt trong ngày: 3h-5h | 7h-9h | 9h-11h | 15h-17h | 17h-19h | 21h-23h
Rất Xấu Chỉ nên thực hiện các công việc hàng ngày. Những việc quan trọng dù lớn dù nhỏ nên chọn ngày tốt hơn để làm
Xem chi tiết

Lịch Dương
21
Tháng 01

Lịch Âm
09
Tháng 12

Ngày Tốt Trên Trung Bình

Thứ Năm Ngày 21/01/2021 nhằm Ngày 09/12/2020 Âm lịch
Ngày Kỷ Tỵ, Tháng Kỷ Sửu, Năm Canh Tý
Ngày Ngọc Đường Hoàng Đạo - Trực Định
Giờ tốt trong ngày: 1h-3h | 7h-9h | 11h-13h | 13h-15h | 19h-21h | 21h-23h
Trên Trung Bình Chỉ nên làm những việc ít quan trọng, những việc quan trong nên chọn ngày khác
Xem chi tiết

Lịch Dương
22
Tháng 01

Lịch Âm
10
Tháng 12

Ngày Dưới Trung Bình

Thứ Sáu Ngày 22/01/2021 nhằm Ngày 10/12/2020 Âm lịch
Ngày Canh Ngọ, Tháng Kỷ Sửu, Năm Canh Tý
Ngày Thiên Lao Hắc Đạo - Trực Chấp
Giờ tốt trong ngày: 23h-1h | 1h-3h | 5h-7h | 11h-13h | 15h-17h | 17h-19h
Dưới Trung Bình Phần xấu nhiều hơn phần tốt, nên hạn chế làm những việc quan trọng
Xem chi tiết

Lịch Dương
23
Tháng 01

Lịch Âm
11
Tháng 12

Ngày Tương đối Xấu

Thứ Bảy Ngày 23/01/2021 nhằm Ngày 11/12/2020 Âm lịch
Ngày Tân Mùi, Tháng Kỷ Sửu, Năm Canh Tý
Ngày Nguyên Vũ Hắc Đạo - Trực Phá
Giờ tốt trong ngày: 3h-5h | 5h-7h | 9h-11h | 15h-17h | 19h-21h | 21h-23h
Tương đối Xấu Không nên làm việc gì quan trọng vào ngày này, nên hạn chế mọi việc
Xem chi tiết

Lịch Dương
24
Tháng 01

Lịch Âm
12
Tháng 12

Ngày Rất Tốt

Chủ Nhật Ngày 24/01/2021 nhằm Ngày 12/12/2020 Âm lịch
Ngày Nhâm Thân, Tháng Kỷ Sửu, Năm Canh Tý
Ngày Tư Mệnh Hoàng Đạo - Trực Nguy
Giờ tốt trong ngày: 23h-1h | 1h-3h | 7h-9h | 9h-11h | 13h-15h | 19h-21h
Rất Tốt Nên triển các công việc quan trọng như động thổ, cưới hỏi, ký kết hợp đồng, xuất hành, hội họp, nhận chức, sửa chữa nhà cửa...
Xem chi tiết

Lịch Dương
25
Tháng 01

Lịch Âm
13
Tháng 12

Ngày Tương đối Xấu

Thứ Hai Ngày 25/01/2021 nhằm Ngày 13/12/2020 Âm lịch
Ngày Quý Dậu, Tháng Kỷ Sửu, Năm Canh Tý
Ngày Câu Trần Hắc Đạo - Trực Thành
Giờ tốt trong ngày: 23h-1h | 3h-5h | 5h-7h | 11h-13h | 13h-15h | 17h-19h
Tương đối Xấu Không nên làm việc gì quan trọng vào ngày này, nên hạn chế mọi việc
Xem chi tiết

Lịch Dương
26
Tháng 01

Lịch Âm
14
Tháng 12

Ngày Tốt Trên Trung Bình

Thứ Ba Ngày 26/01/2021 nhằm Ngày 14/12/2020 Âm lịch
Ngày Giáp Tuất, Tháng Kỷ Sửu, Năm Canh Tý
Ngày Thanh Long Hoàng Đạo - Trực Thu
Giờ tốt trong ngày: 3h-5h | 7h-9h | 9h-11h | 15h-17h | 17h-19h | 21h-23h
Trên Trung Bình Chỉ nên làm những việc ít quan trọng, những việc quan trong nên chọn ngày khác
Xem chi tiết

Lịch Dương
27
Tháng 01

Lịch Âm
15
Tháng 12

Ngày Cực Tốt

Thứ Tư Ngày 27/01/2021 nhằm Ngày 15/12/2020 Âm lịch
Ngày Ất Hợi, Tháng Kỷ Sửu, Năm Canh Tý
Ngày Minh Đường Hoàng Đạo - Trực Khai
Giờ tốt trong ngày: 1h-3h | 7h-9h | 11h-13h | 13h-15h | 19h-21h | 21h-23h
Cực Tốt Mọi việc điều tốt lành, thuận buồm xui gió, không nên bỏ lở cơ hội
Xem chi tiết

Lịch Dương
28
Tháng 01

Lịch Âm
16
Tháng 12

Ngày Rất Xấu

Thứ Năm Ngày 28/01/2021 nhằm Ngày 16/12/2020 Âm lịch
Ngày Bính Tý, Tháng Kỷ Sửu, Năm Canh Tý
Ngày Thiên Hình Hắc Đạo - Trực Bế
Giờ tốt trong ngày: 23h-1h | 1h-3h | 5h-7h | 11h-13h | 15h-17h | 17h-19h
Rất Xấu Chỉ nên thực hiện các công việc hàng ngày. Những việc quan trọng dù lớn dù nhỏ nên chọn ngày tốt hơn để làm
Xem chi tiết

Lịch Dương
29
Tháng 01

Lịch Âm
17
Tháng 12

Ngày Dưới Trung Bình

Thứ Sáu Ngày 29/01/2021 nhằm Ngày 17/12/2020 Âm lịch
Ngày Đinh Sửu, Tháng Kỷ Sửu, Năm Canh Tý
Ngày Chu Tức Hắc Đạo - Trực Kiến
Giờ tốt trong ngày: 3h-5h | 5h-7h | 9h-11h | 15h-17h | 19h-21h | 21h-23h
Dưới Trung Bình Phần xấu nhiều hơn phần tốt, nên hạn chế làm những việc quan trọng
Xem chi tiết

Lịch Dương
30
Tháng 01

Lịch Âm
18
Tháng 12

Ngày Tốt Trên Trung Bình

Thứ Bảy Ngày 30/01/2021 nhằm Ngày 18/12/2020 Âm lịch
Ngày Mậu Dần, Tháng Kỷ Sửu, Năm Canh Tý
Ngày Kim Qũy Hoàng Đạo - Trực Trừ
Giờ tốt trong ngày: 23h-1h | 1h-3h | 7h-9h | 9h-11h | 13h-15h | 19h-21h
Trên Trung Bình Chỉ nên làm những việc ít quan trọng, những việc quan trong nên chọn ngày khác
Xem chi tiết

Lịch Dương
31
Tháng 01

Lịch Âm
19
Tháng 12

Ngày Dưới Trung Bình

Chủ Nhật Ngày 31/01/2021 nhằm Ngày 19/12/2020 Âm lịch
Ngày Kỷ Mão, Tháng Kỷ Sửu, Năm Canh Tý
Ngày Kim Đường Hoàng Đạo - Trực Mãn
Giờ tốt trong ngày: 23h-1h | 3h-5h | 5h-7h | 13h-15h | 11h-13h | 17h-19h
Dưới Trung Bình Phần xấu nhiều hơn phần tốt, nên hạn chế làm những việc quan trọng
Xem chi tiết

Lịch Vạn niên


Ngày tốt năm 2021 theo từng tháng